Sjefredaktør i AN Jan-Eirik Hanssen, holdt en glimrende 17-maitale, gjengitt i AN 18. mai. Særlig likte jeg at han nevnte det essensielle i ytringsfrihetsdebatten; at det ikke er politisk korrekte ytringer som trenger vern, men ubehagelige, krenkende og politisk ukorrekte. Men dette var en festtale.

Undertegnede, og mange andre har sendt leserbrev til forskjellige aviser, som Aftenposten, VG og Dagbladet med temaer som islamkritikk, innvandring og radikal kjønnsideologi. Refusert pga. plassmangel, en begrunnelse som aviser bruker når de ikke vil publisere innlegg de er uenig i. Vi har fått en ensrettet presse.

AN er ikke av de verste, faktisk en av de bedre. Men jeg har fått refusert innlegg, hvor det klart skinner gjennom at mine synspunkter ikke blir tolerert. Det var ingen saklig grunn til å refusere mitt innlegg datert 4. april 2022, som inneholdt blant annet kritikk av akademia og radikal kjønnsideologi.

Ytringsfriheten er under sterkt press. Det er ikke bare muslimer som vil innskrenke ytringsfriheten. Det er sannelig nok av etniske nordmenn som går totalitarismens ærend. Professor Hylland-Eriksen har i klartekst sagt at ytringsfriheten må innskrenkes. Helge Jensen er også en aktør i kampanjen for begrenset ytringsfrihet. Han går i rette med Anne Grenersen, og mener at SIAN ikke skal ha rett til å ytre sine meninger. At rampen kaster stein mot SIAN og politiet og slår ned folk ofrer ikke Jensen en tanke. I dagens AN sier Jensen at lover er et dårlig verktøy. Det sier mye om mannen.

Antidemokratiske krefter har igjen vist sitt sanne ansikt. Extinction Rebellion lenket seg fast i Stortinget, og gaulet ut sitt budskap, mens en politiker sto på talerstolen. Selvfølgelig har de sin ytringsfrihet, men oppførselen skulle stoppe selve demokratiets frihet, valgte politikeres talerett i nasjonalforsamlingen. Dette må ses på som et angrep på ytringsfriheten. Extinction Rebellion lever opp til sitt navn, som oversatt fra engelsk betyr avskaffende rebeller. I min engelske ordbok er ordet extinction oversatt til utslukning/avskaffelse/utslettelse. Dette sier i klartekst at de vil avskaffe nåværende samfunnsform.

I boken « Selvmordsparadigmet», sidene 120-123, forteller Sigurd Skirbekk om hvordan han ble fjernet som artikkelforfatter om rasisme i Store norske leksikon. Han hadde ikke «riktige» synspunkter. Professor Alan Dershowitz ble nektet å holde et foredrag om Israel ved NTNU. Han hadde «gale» oppfatninger om Midtøsten. NTNUs ledere nektet, men studentene ordnet det slik at foredraget kunne holdes. Jeg kunne fortsatt i det uendelige med eksempler med angrep på ytringsfriheten, men dette får holde. Jeg avslutter med min kjepphest: Artikkelen til Reidun Kjelling Nybø i AN 18. mai 2018 « Elsk uenigheten. Kall meg gjerne ytringsfrihetsfundamentalist» burde vært pensum for redaktører, journalister og leserbrevskribenter.