Gå til sidens hovedinnhold

Ytring om samferdselspolitikk i Nordland fylke

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I de snart tre årene jeg har vært bosatt i Lurøy har samferdselstilbudet i området stadig blitt redusert. Det er en tydelig og sterk politisk vilje – og administrativ vilje – at samferdselstilbudet i Nordland, slik man har kjent det, skal reduseres, endres, til dels helt avvikles.

Dette skjer nesten uten forberedelse for befolkningen, eller høringer sendes ut så raskt før endringen skal skje at det ikke er noen reell mulighet til å reagere. Den siste høringen ble sendt ut i fellesferien. En endring med svært store konsekvenser for hele ruta fra Sandnessjøen til Træna, å flytte et knutepunkt fra Onøy til Stokkvågen, ble vedtatt etter et benkeforslag, mot alle høringssvar som var blitt gitt. Det kan virke som om samferdselsetaten i fylkeskommunen rister et nytt og tilfeldig svar ut av ermet hver gang det stilles spørsmål om planer og motiver. Og svarene som gis uttrykker i svært liten grad kunnskap om værforhold og andre lokale forhold.

Jeg tror at fylkeskommunen er inne i et meget alvorlig blindspor. Å skape frykt og uro i befolkningen er alvorlig i seg selv, men å skape manglende tillit, til og med forakt for offentlige prosesser er ytterst farlig. Demokratiet vårt er helt avhengig av at vi stoler på de menneskene som vi har valgt til å lede oss. Vi trenger at folk har tillit til at selv om politikere noen ganger må gjøre vanskelige valg, så gjøres de valgene på bakgrunn av nøye innhentet informasjon og faglig og geografisk kunnskap. Dette er svært langt fra tilfelle nå.

Det er allmen kunnskap at de økonomiske overføringene fra stat til fylke går ned. Landet vårt står ovenfor store omstillinger, og økonomien svekkes. Men om det er noe koronaepidemien har lært oss, er det at folk kan gjøre store innrømmelser, tåle både prøvelser og livsendringer om man blir behandlet skikkelig, om det gis ordentlig informasjon med begrunnelse av de valg som myndighetene gjør. Om folk i by og land blir behandlet likt. Dette er imidlertid dessverre ikke Nordland fylkeskommune sin strategi.

Informasjonen til befolkningen står til stryk. Det er ikke likhet i de ulike delene av fylket. Mens folk langs kysten nå flere steder er fratatt ekspeditører og må håndtere gods på egen hånd, i alt slags vær, er det busser fra Mørkved til sentrum av Bodø hvert femte til tiende minutt. Hvilke tanker har fylkeskommunen om fordeling av ressurser mellom by og bygd?

Den britiske programlederen David Attenborough sa i en tale i forbindelse med vår tids klimaendringer: «Leaders of the world, you must lead!». Det samme kan vi i Nordland si til våre politikere, for det de holder på med nå, er virkelig slett ledelse.

Kommentarer til denne saken