Arnfinn Wiksaas later som det ikke finnes reelle argumenter om ulempene ved vindfarmer.

I 2019 var det en sak i media der Henry Aarset var lei av at skjæra spiste opp jordbærene i hagen. Han satte opp ei rottefelle som drepte den. Han fikk ei bot på 15 000 kroner. Hvorfor? Her er hva politiadvokaten sa:

«Dette er brudd på dyrevelferdsloven og naturmangfoldloven. Det var ikke jakttid på skjære og avlivingen var ikke gjort etter regelverket. Rottefeller er produsert for å ta livet av rotter, ikke fugler».

På Smøla er det 68 vindmøller som heller ikke er produsert for å ta livet av fugler, men det gjør de. Siden undersøkelsene startet i 2006 er det pr. 2019 registrert 90 drepte havørn, to kongeørner, og diverse tilfeller av jaktfalk, vandrefalk, dvergfalk samt flere tårnfalker. Vindmøllene har tatt godt for seg i bestanden av enkeltbekkasiner om minst 200 liryper. Er ikke det brudd på samme loven?

En slik miljømessige ødeleggende virkning har vært kjent siden de første vindfarmene dukket opp i USA i begynnelsen av 1980-tallet. Wiksaas' påstander om at man ikke har dokumentasjon er fullstendig tatt ut av luften. Ved vindfarmene i Altamont, California, har man lenge ført statistikk over vindmøllemassakrene. 1300 rovfugler drepes årlig, derav 70 golden eagles. Totalt 4700 fugler drepes årlig inklusive den utrydningstruede California Condor. Vi snakker absolutt ikke om vanlige småfugler her.

Det virker som om mange av de klimareligiøse driter i vanlig miljøvern. Så også herr AW, der han bagatelliserer giftutslippene i naturen vi får fra avising og avskalling fra vindmøllebladene. Å sammenligne det som skjer ved vindmøllene med avvisingen av flyginger under kontrollerte forhold på flyplasser er så ulogisk at det er vanskelig å beskrive uten å måtte ty til sterke gloser.

Avskalling av vindmøllebladene med utslipp av bisfenol A forsøkes tiet i hjel. Bisfenol A går ut i kroppen til dyr, fisk og mennesker. Den begynner å påvirke kroppen med katastrofale følger. Bisfenol A påvirker hormonene og østrogen mengden i kroppen. De fleste kjenner til skumle ting som skjer med kroppen når det blir kluss med hormonene. Menn med tynne stemmer og små baller og kvinner med bart.

Men for AW er dette helt OK, for ifølge han finnes det andre som også forurenser.