Fra 1. juni innfører regjeringen flyseteavgiften.

Avgiften er 88 kroner per sete og gjelder for kommersielle ruter.

Dette kan få store konsekvenser for flyselskapet Widerøe.

Rasende

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Willferd Nordlund (Sp), er rasende.

Han påpeker at for mange i den nordlige landsdelen eksisterer det ikke alternativ til flytransport.

– Næringslivet og reisende i Norge vil som følge av denne avgiften bli påført høyere transportkostnader og redusert rutetilbud. Vi forsøkte å snakke særlig de mindre stedenes sak i høringsrundene for denne avgiften. Men regjeringen evner altså ikke å se hele landet i sin sentraliseringsiver.

– Men nå innføres avgiften?

– Ja, jeg ser det. De sier dette er på grunn av klimaeffekten, men her nord betyr dette ingenting. Regjeringen trengte penger for å få statsbudsjettet til å gå opp. Derfor innfører de dette.

– Nå er det ikke så mye vi kan gjøre med saken annet enn å si klart fra om konsekvensene. Vi har flyplasser i Nordland der dette vil slå til ekstremt hardt. Eksempelvis Stokmarknes, Skagen lufthavn i Hadsel kommune, sier Nordlund til an.no

Konsekvenser blir det.

Rutekutt

Silje Brandvoll, Widerøes direktør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt, sier at de ikke kan utelukke rutekutt som følge av avgiften.

- Nyhetene fra Finansdepartementet om at den nå  innføres kom fredag, så vi har ikke fått sett på alle konsekvensene enda. Men vi vet at dette kan bety rutekutt, sier hun til an.no.

Widerøe har en produksjonsnedgang lenger sør i landet som følge av oljekrisen.

Totalt har de tatt ut to fly og ytterligere to er planlagt fra slutten av året.

- Vi må tilpasse produksjonen til etterspørselen. Når seteavgiften kommer på toppen av redusert etterspørsel, kan vi ikke utelukke at det blir ytterligere rutekutt. Hvor dette eventuelt kommer må vi få komme tilbake til,.

- Betyr det at arbeidsplasser kan gå tapt i Bodø?

- Konsekvensene må vi komme tilbake til. Vi har håpet at seteavgiften ikke ble innført. Men nå må vi sette oss ned og beregne konsekvensene, sier hun.

Vanvittig økning

Ifølge Brandvoll har det vært en betydelig økning i avgiftene for flyselskapene de siste to årene.

Avgiftene til Avinor, CO2, passasjeravgift og nå seteavgiften betyr at den kommersielle ruten mellom Bodø og Stokmarknes (Skagen) har økt med 55 prosent.

- Vi har hatt en vanvittig avgiftsøkning disse to årene. Det rare er at avgiftsøkningen også rammer de korteste rutene hardest. Dette er ruter som forurenser minst, sier Brandvoll.

Fylkesråd for samferdsel håpet at EFTA vil sette en stopper for seteavgiften. Saken ble også utsatt av regjeringen i påvente av samtaler med ESA.

Men Willferd Nordlunds håp er ute.

Finansdepartementet meldte fredag at de og ESA har den senere tid hatt en dialog om saken.

- Departementet har gitt ESA en nærmere redegjørelse for saken slik at ESA har grunnlag for å vurdere fritaket etter statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. ESA opplyser nå at de anser at fritaket ikke innebærer statsstøtte og derfor ikke er notifikasjonspliktig, melder departementet.

Det betyr at de innfører avgiften fra 1. juni.

Seteavgiften rammer kun de kommersielle rutene.

Av Widerøe sin produksjon utgjør over halvparten kommersielle ruter mens 40 prosent er anbudsruter.

I Nordland er rutene Sandnessjøen - Oslo, Brønnøysund - Oslo. Bodø- Skagen, Andenes - Evenes, Bodø - Bergen og Bodø-Trondheim som nå blir dyrere.