Gå til sidens hovedinnhold

Widerøe må også støttes

Det blir umulig for regjeringen å si nei til Widerøe og SAS når den nå støtter Norwegian.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Regjeringen har sagt ja til en henvendelse fra Norwegian om økonomisk støtte. Selskapet fikk i høst nei på en lignende forespørsel, og har siden gjort tiltak for å redusere gjelden og konsentrere seg om Norge og Norden.

Dermed åpnes det for statsstøtte, i form av et såkalt hybridlån. Dette er et lån som i løpet av en periode kan gjøres om til aksjer i selskapet, eller selges videre. Hvor stort lånet blir er uklart, men det antydes rundt 1,5 milliarder kroner.

Det stilles også en rekke vilkår rundt lånet, som at Norwegian må skaffe hoveddelen av den nye kapitalen fra private investorer.

Det er likevel noe helt nytt regjeringen her gjør, ved å gå inn i ett enkeltstående bedrift i stedet for å gi hele bransjer støtte. Det er også et paradoks, som enkelte har framhevet, at den norske stat som nylig solgte seg ut av SAS nå skal gå inn som eier i SAS´ hovedkonkurrent.

Regjeringen forsvarer sitt engasjement i Norwegian med at den vil sikre et godt flytilbud over hele landet når reiserestriksjonene etter hvert lettes. Det er et fornuftig argument, men det er likevel et stort spørsmål om man oppnår dette best ved å støtte enkeltselskaper, eller bransjen som sådan.

I fjor fikk flynæringen egne tiltak rettet mot hele bransjen, og den eneste grunnen til å behandle Norwegian for seg er at de akkurat nå står i en akutt situasjon og er under konkursbeskyttelse. Gjennom å si ja til et lån reduserer staten sjansene for konkurs, og det er bra.

Samtidig er det vanskelig å se at når regjeringen nå åpner døra for Norwegian så kan de si nei til SAS og Widerøe dersom de også ber om direkte støtte. Regjeringen vil ikke ta stilling til dette nå, men vente på eventuelle søknader.

De har i realiteten ikke gitt seg selv noe valg. Å si nei til Widerøe eller SAS vil være en uakseptabel forskjellsbehandling, og føre til en sterk konkurransevridning i et svært anstrengt flymarkedet. Det vil i hvert fall ikke norske flypassasjerer være tjent med.

Heri ligger faren i det regjeringen nå gir seg inn på. Å gi en aktør støtte får ringvirkninger for hvilke andre aktører i samme bransje som må få støtte. Det kan også påvirke størrelsen på støtten, og skape et uoversiktlig lappeteppe av støtteordninger.

Generelle ordninger for hele bransjer er derfor langt å foretrekke. Det betyr ikke at det er feil av regjeringen å støtte Norwegian, det er antakelig helt nødvendig for å unngå en konkurs som vil gå ut over norske flypassasjerer.

Men konsekvensen blir at regjeringen også må åpne lommeboka for SAS og Widerøe, som snarest bør kontakte den med konkrete forespørsler om de behøver mer hjelp nå eller i ukene framover.

Kommentarer til denne saken