Noen av de gamle "sekstiåtterne" har forvillet seg inn i en eventyrverden der de innbiller seg at menneskene kan påvirke klimaet negativt med vår bruk av fossilt brensel. Om det skjer et uventet vindpust, regnskyll, skogbrann, stormflo, tørke m.m. er det bestandig menneskene som gis skylden for denne "arvesynden". Det blir litt som "har du en hammer ser du spiker over alt" – de klarer ikke å tenke seg andre alternativ. Nå sist eksemplifisert med Wenche Cumming fra Besteforeldrenes Klimaaksjon i AN, 7. januar, som påstår at vi har skylden for brannene i Australia.

Hadde hun gjort det minste forsøk på å sjekke nyhetene i australske media, ville hun ha oppdaget at de brannene som menneskene der eventuelt har skylden for, kom i hovedsak på grunn av bruk av lighter og fyrstikker. Flere brannstiftere har blitt arrestert.

Det er imidlertid Wenche Cummings likesinnede som må bære hoveddelen av skylda for at brannene har blitt så omfattende og katastrofale. Det er snakk om elendig skogvedlikehold som delvis skyldes miljøvern-fjolsene som aksjonerte for å hindre avbrenning tidligere i sesongen slik at man ikke fikk lage nødvendige branngater. Denne galskapen ble heftig applaudert av Australias svar på NRK, nemlig ABC.

Tørke er da ikke akkurat et nytt fenomen i Australia. Og med tørke kommer ild. Faktisk brukte aborigineene å utføre hyppig kontrollert nedbrenning av kratt i skogbunnen, nettopp for å forhindre de kontinuerlige skogbrannene som de visste ville oppstå ellers. Dette hadde de tusenvis av års erfaring med.

I 1642 skrev Abel Tasman om røyken på himmelen og de svidde trærne hvor ekspedisjonen hans landet. Kaptein James Cook beskrev de samme forholdene i 1770. Denne bevisste brenningen skapte graslands-landskapene som dominerte det europeiske Australia.

Det er ytterligere fire metoder for å hindre spredning av skogbranner: beitende husdyr, mekanisk rensing av kratt for å skape branngater; oppdemming bekker for å holde velfylte reservoarer, slik at hvis en brann starter er det nok vann på stedet til å slukke; og vakthold av skogene for å forhindre brannstiftelse, da noe av dette er forårsaket av ekstremister i miljøet som prøver å "bevisstgjøre" om global oppvarming.

Likevel er de fleste forsøk på slike fornuftige og forsiktige tiltak enten forbudt direkte eller sterkt overkontrollert av miljøforskrifter.

De som undersøker nærmere vil finne at de sliter med de samme problemene i California.