Det offentlige, altså du og jeg, sender årlige tilskudd til de private barnehagene til fullfinansiering av pensjonen til de ansatte.

PBL har i årene fra 2016 latt være å bruke 3,5 milliarder av disse offentlige midlene til pensjon! Hva pengene har vært brukt til vet jeg ikke. Jeg, og mange med meg, har tenkt at offentlig midler til pensjon skulle brukes til å dekke de ansattes pensjonssparing. Ifølge kommunikasjonsdirektør i PBL, Marius Iversen, lider vi derimot av en logisk feilslutning når vi tenker sånn! Jeg mener heller det er uanstendig av PBL å ikke bruke offentlige tilskudd til det de er ment for.

Hvordan det kan ha seg at private barnehager innenfor andre tariffområder får til nettopp dette? Tariffområdet Virke får like mye penger som PBL fra det offentlig til pensjon. Likevel klarer Virke å bidra mer enn PBL til sine ansattes pensjon. De ansatte i Virke bidrar med den vanlige satsen på 2 % til pensjonssparing, mens de ansatte i PBL har måttet bidra med 3 %. De betaler altså mer, og skal likevel godta å få ut mindre? Selvsagt skal de ikke det. De streiker med god grunn.

PBL hevder dessuten at deres pensjon er den beste fordi den gir størst uttelling. Ja, dersom de kan garantere at aksjemarkedet holder seg stabilt. Alle vet at en slik garanti ikke finnes. PBL bærer selv ingen risiko, men krever det av sine ansatte. Det er mildt sagt urimelig. De ansatte streiker med god grunn.

Behovet for at arbeidstakere står lenger i jobb enn tidligere, har ført til mange endringer i pensjonen, både i privat og offentlig sektor. Faktisk.no skrev i en artikkel 8. november, at PBL sin AFP-ordning er en slags dinosaur i denne sammenhengen! Det er billig for PBL å ha en AFP-ordning som få ansatte vil benytte seg av. Følgelig er ordningen verdiløs for de ansatte. Selvsagt protesterer de ansatte mot en ordning som er verdiløs for dem. De streiker med god grunn.

Jørn-Tommy Schjelderup innrømmer at «PBL har forpliktet seg til å styrke pensjonsordningene, slik at ansatte i PBL sine barnehager fortsatt skal ha like god pensjon som ansatte i kommunale barnehager». Dette kan de enkelt gjøre ved å melde seg inn i Fellesordningen for AFP. Det vil sørge for at de ansatte får en livsvarig AFP. PBL vil ikke gjøre det nå, og de ansatte i PBL sine barnehager taper pensjon. Det har de all mulig grunn til å protestere mot!

Denne streiken har PBL ansvaret for, og de sitter med løsningen for å få slutt på den. Dyktige og engasjerte ansatte i barnehagene lengter etter å gå tilbake på jobb og møte barna igjen, men det virker som PBL mangler vilje til å løse denne konflikten. De ansatte må sikres en anstendig pensjon. De streiker med god grunn!