Gå til sidens hovedinnhold

Vold og overgrep mot eldre kan øke på grunn av korona

Artikkelen er over 1 år gammel

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den siste tiden har media satt fokus på hvordan isolerende tiltak som følge av korona-epidemien kan føre til en økning av vold i familier. Dette er selvsagt verst når det går ut over barna. Men det snakkes i denne sammenheng mindre om en annen sårbar gruppe, de eldre. De er særskilt utsatt for å få alvorlige helseplager dersom de blir smittet av viruset, og oppfordres til å ha minst mulig kontakt med andre. De holder seg hjemme, tar ikke sjansen på å gå ut blant folk. Barnebarn advares mot å besøke sine besteforeldre. Det er nok mange eldre som i disse Korona-tider sitter og føler på ensomhet. Og for noen av dem fører situasjonen vi nå er i til vonde tilleggsbelastninger. Vi antar at i familier med voldsproblematikk kan isolasjonen være med på å øke voldsbruken. Man blir gående oppå hverandre, og det oppstår lett irritasjon og konflikter. Dette gjelder også de eldre.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress la i 2017 fram en nasjonal undersøkelse om omfang av vold og overgrep mot eldre over 65 år. Nær 2.500 personer mellom 65 og 90 år som bor hjemme ble spurt om de hadde opplevd vold eller overgrep, og hvilken relasjon de eventuelt hadde til utøver av volden. Det kom fram at rundt åtte prosent av de spurte hadde vært utsatt for psykisk eller fysisk vold. Av dem som svarte var det 98 personer som oppga psykisk vold, 58 fysisk vold, 26 seksuelle overgrep, 21 økonomisk overgrep.

Hvem er de som utfører vold og overgrep mot eldre? Undersøkelsen viser at i åtte av ti tilfeller var det en som sto den utsatte nær. Det kan være en partner som gjennom et langt samliv har utøvd vold, og mishandlingen fortsetter i alderdommen. Noen ganger kan partner ha endret atferd som en del av et sykdomsbilde, f.eks. demens. Voldsutøver kan være et familiemedlem med rusproblemer som enten bor hjemme hos den eldre, eller kommer innom for å true til seg penger. Vold og overgrep er et tabubelagt problem i samfunnet, og når ens eget barn eller barnebarn er overgriper oppleves det ekstra skambelagt. Man kan føle at man har mislyktes som forelder. Ofte er den som utsettes for volden avhengig av voldsutøver, eller de er sterkt følelsesmessig knyttet til hverandre. De utsatte unnskylder gjerne overgriperen med at han/hun har det vanskelig, og vil ikke bidra til at personen kan havne i fengsel. De skulle gjerne se at voldsutøver kunne få hjelp for sine problemer.

Det kommer fram i undersøkelsen at under halvparten av de utsatte hadde fortalt om overgrepene til andre. Det er heller ikke vanlig å kontakte hjelpeapparatet eller anmelde til politiet. De kan ikke se noen løsning på den situasjonen de er havnet i, og sliter med den tunge hemmeligheten alene. Volden og overgrepene går ut over livskvalitet, trivsel og helse, og de utsatte rapporterte flere fysiske og psykiske helseplager enn de om ikke hadde vært voldsutsatt. Livssituasjonen fører til begrensninger i aktiviteter og sosial omgang med andre.

Vold er enhver handling rettet mot en person som skader, smerter, skremmer eller krenker, og som får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutter å gjøre noe den vil (Per Isdal). Det kan være fysisk vold som slag, spark, dytting, klyping, lugging – psykisk vold som trusler, latterliggjøring, kalling, sosial kontroll, utagerende sjalusi – materiell vold som ødeleggelse av gjenstander, slå hardt i bord eller vegger, kaste gjenstander – økonomisk vold som å bli presset til å gi fra seg penger, fratatt kontroll over egen økonomi – seksualisert vold som seksuell trakassering, bli tvunget til seksuelle handlinger.

Er du som leser dette en eldre person som blir utsatt for vold eller overgrep? Hva kan du gjøre for å komme ut av situasjonen, eller i det minste gjøre den lettere å leve med? Det viktigste er at du ikke går og bærer på denne hemmeligheten alene. Har du en venn eller et familiemedlem du kan tenke deg å snakke med? Aller helst vil jeg råde deg til å ta kontakt med en instans som har kompetanse og erfaring med å håndtere familievold. Krisesenteret i Salten kan du nå på telefon 75 55 58 90. De har åpent hele døgnet. Hvis du synes det er skremmende å ta et så stort steg, så kan du jo i første omgang ringe anonymt for å be om noen råd om hva du kan gjøre for å bedre din situasjon. På nettet finner du en brosjyre «Vold mot eldre» som er utgitt av krisesentersekretariatet. Du kan også ringe dinutvei.no sin hjelpetelefon 116 123 om du trenger en å snakke med eller be om råd. Også du som utøver vold og sliter med å kontrollere ditt sinne kan få hjelp. Alternativ til Vold har kontor i Bodø. De kan nås på tlf. 22 40 11 10. Familievernkontoret i Bodø gir også tilbud om hjelp til sinnemestring, tlf. 466 15670.

Kommentarer til denne saken