I Avisa Nordland 11. oktober 2019 har Jarle Tryti Nordeide innlegget «Klima og vitenskap». Nordeide diskuterer her de vitenskapelige begrep en annen debattant i avisa har brukt. Nordeide er særlig opptatt av å få frem at det er feil begrepsbruk å si at en vitenskapelig påstand er «bevist» eller «verifisert», Nordeide skriver «Ein påstand er truverdig – men ikkje "verifisert" eller "bevist" – dersom han har stått i mot gjentatte forsøk på falsifisering.» Nordeide bruker evolusjonsteorien som eksempel på en teori han mener verken er bevist eller verifisert, men derimot «truverdig».

Hva sier så andre om dette? I artikkelen «vitenskap» i Store norske leksikon (www.snl.no/vitenskap) står: «Vitenskapen stiller krav om fyllestgjørende bevis …». Artikkelen er skrevet av Sigurd Tønnessen, fagansvarlig for vitenskapsteori ved Universitetet i Tromsø.

Og hva lærer elever i videregående skole lærer når det gjelder vitenskapelige termer? På hjemmesidene til Nasjonal digital læringsarena (www.ndla.no) ligger artikkelen «Naturvitenskapelige arbeidsmetoder». I punkt 7 står «I konklusjonen skal hypotesen om mulig … verifiseres (bekreftes).»

Til slutt kommer Nordeide inn på hvem som har bevisbyrden (Nordeide foreslår faktisk ikke noe alternativt ord) for en påstand. Er det den som sier at det og det ER (positiv påstand) eller er det den som sier at det og det IKKE er (negativ påstand) som har bevisbyrden? I følge vanlig vitenskapelig metode er det slik at det er den som støtter den positive påstanden som har bevisbyrden. Arnfinn Pettersen, Seniorrådgiver i Human-Etisk Forbund og debattredaktør i medlemsbladet Fri tanke har en meget informativ og samtidig humoristisk artikkel om hvorfor bevisbyrden hviler på den som kommer med en positiv påstand, artikkelen ligger på www.forskning.no, søk etter «Spøkelser, reinsdyr og negative påstander».