Gå til sidens hovedinnhold

Visuell kunst i Gamle Nordlandsbanken

Artikkelen er over 1 år gammel

kronikk Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bodø er som kjent valgt ut til å være Europeisk Kulturhovedstad i 2024. Bak dette valget ligger det et imponerende arbeid på mange plan, både lokalt og regionalt. Bodø har i dag mange gode kulturtilbud. De fleste og beste er innenfor musikk og litteraturformidling. Stormen bibliotek og konserthus har vært en viktig grobunn for denne utviklingen. Men når det gjelder visuell kunst er tilstanden ikke like god. Visuell kunst har vært stemoderlig behandlet av mange årsaker. Engasjementet er der med vilje og ambisjoner. Men ressursene har vært begrenset. Kanskje spriker også synet på hvor veien skal gå videre. En strategiplan som kunne virke samlende vil kanskje også hjelpe. Det samme ville etablering av statlige og fylkeskommunale institusjoner gjøre. Derfor er det all grunn til å hilse velkommen det initiativet Fylkeskommunen har tatt for å få etablert en avdeling av Nordnorsk kunstmuseum i Bodø. Men med de ambisjonene som foreligger med blant annet nytt bygg, vil det trolig ta tid. Derfor kan det være viktig med tiltak på kort- og mellomlang sikt som bidrar til å styrke visningsstedene som finnes. Og ikke minst å gjøre visuell kunst synlig i bybildet.

I Bodø sentrum står det to banklokaler ledige. Deler av Sparebankens lokaler er utleid til andre formål. Men Nordlandsbankens lokaler er helt ledig. Etter at Kolstad Eiendom kjøpte bygningen har vi derfor innledet dialog med eieren og Bodø kommune om å ta deler av den gamle Nordlandbankbygningen i bruk som til et visningssted for bildende kunst. Kolstad har engasjert BOACH ved arkitekt Gisle Jakhelln til å utrede om eiendommen egner seg til formålet, og hvilke bygningsmessige endringer som bør gjøres. Tilbakemeldingen er positiv. Bygningen vil med relativt enkle grep enge seg godt til formålet. Bygget er med sin opprinnelige funksjon som bankbygg en markert bygning sentralt i sentrum, og bør derfor få en aktiv sentrumsfunksjon åpen for byens innbyggere. Byggets fasader er vernet. Det beste vernet for slike bygg er å gi byggene nye og adekvate funksjoner ifølge Riksantikvaren. Bankhvelvet vil kunne bli velegnet magasin for kunst. Det vil gjøre byen attraktiv for ambulerende kunstsamlinger, og gi Adelsten Norman samlingen et godt og trykt oppbevaringssted. I dag oppbevares størstedelen av samlingen Hålogatun. Hålogatun er også vertskap for Tandberg samlingen. Også den kan flyttes til bankbygget. Det vil bidra til å gi industripioneren Vebjørn Tandberg som er fra Bodø den oppmerksomhet han fortjener.

Nordlandsbanken har vært viktig for finansiering og utviklingen av Nordlands næringsliv og bosetting over lang tid. Banken har vært en bauta for finansieringen av fiskeriene i våre kystsamfunn. Historien om banken er skrevet. Ved å ta i bruk bygget til de formål vi foreslår, vil historien om banken kunne formidles på en helt annen måte enn nå. Kystkulturen er viktig del av vår kulturelle arv. I Jektefartsmuseet i Bodøsjøen får vi et innblikk av hva handel med fisk har betydd for utviklinga av vår kultur i et historisk perspektiv. Men også fiskeriene etter siste krig fortjener å komme fram i lyset slik de skildres gjennom Nordlandsbankens historie.

Velger kommunen sammen med Kunstforeningen å flytte Kunstforeningens samling fra Moloveien til Nordlandsbankens gamle lokaler, vil driften av banklokalene i stor grand være finansiert. Dessuten vil det gi grunnlag for at Kolstad Eiendom kan søke Sparebankstiftelsen om tilskudd til ombygging av banklokalene til visningssted for bildene kunst. På denne måten kan Bodø kommunen få etablert et visningssted for bildene kunst i Sentrum tilnærmet gratis, eller for en billig penge.

Ved å realisere planene som BOARCH og Jakhelln har skissert for Gamle Nordlandsbanken, vil bygget kunne bli et første steg på veien til å etablere en filial av Nordnorsk kunstmuseum. Det krever imidlertid et godt og tett samarbeid mellom Nordland Fylkeskommune og Bodø kommune. Men det burde det ligge godt til rette for.

Da kommunen valgte å bygge bibliotek og konserthus i Sentrum ble det lagt vekt på at kulturaktivitetene skulle bidra til et levende og aktivt bysentrum til beste for innbyggerne og besøkende. Etablering av et visningssted for bildende kunst i Gamle Nordlandsbanken vil bidra til å forsterke sentrum som et sted for gode opplevelser.

Kommentarer til denne saken