Ordfører Marlen Rendal Berg i Fauske kommune fikk selv æren med å klippe båndet til den nye fôrflåten.

Navnet til fôrflåten er Nordic Blu siden det er merkevaren på laksen som blir solgt fra Skjerstadfjorden.

– Investeringen er viktig for Fauske kommune og Skjerstadfjorden, da den er med på å sikre gode miljømessige forhold i fjorden. I tillegg er slike investeringer med på å sikre gode arbeidsplasser, i innovative bedrifter som tenker på framtiden, sier ordfører Marlen Rendal Berg i en pressemelding.

Sammenlignet med andre fôrflåter, har Nordic Blu svært høy kapasitet, noe som i henhold til oppdragsgiveren gjør fôrflåten til den mest effektive av sitt slag.

– Vi kan fôre laksen mer effektivt, fleksibelt og mer tilpasset fisken sin appetitt. Vi jobber kontinuerlig med å redusere utslipp og sørge for effektiv fôring, da dette er den mest bærekraftige framgangsmåten, både for miljøet og for økonomien, sier Geir Wenberg, styreleder i Wenberg Fiskeoppdrett.

.