Folk og familie

Minneord over Karn Hjelbak
Minneord over Karn Hjelbak
Minneord over Erling Nikolai Iversen
Minneord over Erling Nikolai Iversen
Minneord over Else Mathisen
Minneord over Else Mathisen
Minneord over Tove Nitter
Minneord over Tove Nitter
Minneord over Arnt Amandus Sevaldsen
Minneord over Arnt Amandus Sevaldsen
Minneord over Hans Petter Meland
Minneord over Hans Petter Meland
Minneord over Åge Karl Pedersen
Minneord over Åge Karl Pedersen
Minneord over Eva Kirsten Krane Karlsen
Minneord over Eva Kirsten Krane Karlsen
Minneord over Ruth Løfsgård
Minneord over Ruth Løfsgård
Minneord over Olav Ellingsen
Minneord over Olav Ellingsen
Minneord over Dagny Scheid
Minneord over Dagny Scheid
Minneord over Eva-Lise Bjørkås
Minneord over Eva-Lise Bjørkås