Folk og familie

Håvard Willumstad Johansen og Kaja Rolandsen har fått barn
Håvard Willumstad Johansen og Kaja Rolandsen
Caroline Jensen og Bjørn Ivar Baggethun har fått barn
Caroline Jensen og Bjørn Ivar Baggethun
Milica og Danny Hendlich har fått barn
Milica og Danny Hendlich
Silje Anette Robertsen og Robin Summers har fått barn
Silje Anette Robertsen og Robin Summers
Ida Wennberg og Christoffer Furnari har fått barn
Ida Wennberg og Christoffer Furnari
Christian Johannessen og Ann Charlott Ringfoss har fått barn
Christian Johannessen og Ann Charlott Ringfoss
Erik Viken og Cathrine Jakobsen har fått barn
Erik Viken og Cathrine Jakobsen
Tom Andre Karlsen og Tora Wårheim Johansen har fått barn
Tom Andre Karlsen og Tora Wårheim Johansen
Lene og Martin har fått barn
Lene og Martin
Maylen Pedersen og Marius Ulriksen har fått barn
Maylen Pedersen og Marius Ulriksen
Siw Falch og Filip H.F. Slagter har fått barn
Siw Falch og Filip H.F. Slagter
Linda Iren Osbakk og Petter Ragnvaldsen Jensen har fått barn
Linda Iren Osbakk og Petter Ragnvaldsen Jensen