Arne Qvam ble 80 år 3. april 2014

Arne Qvam 80 år. Når Arne Qvam den 3. april fyller 80 år, står mange, ikke minst i Nord-Norge, i kø for ikke bare å gratulere, men også takke. Uten Arne Qvam hadde sementfabrikken i Kjøpsvik i Nordland, der han hadde sitt hovedvirke fra 1966 til 1993, etter all sannsynlighet vært lagt ned. Og Norsk Luftfartsmuseum hadde antagelig ikke vært etablert i Bodø, men på Gardermoen. Arne Qvam vokste opp i Narvik, utdannet seg som flymekaniker og etter hvert til ingeniør. Til Norcems sementfabrikk i Kjøpsvik i Tysfjord kom han i 1966 som avdelingssjef og rykket raskt opp i gradene og ble i 1976 verksdirektør. Det skulle vise seg å være et lykketreff for dette ensidige industrisamfunnet ,som i de neste ti år stadig var truet av nedleggelse. Også for konsernledelsen sørpå var nok valget av Qvam et lykkelig valg. Men det er ikke urimelig å anta at enkelte i ledelsen, når det stormet som verst fra mannen i nord, klødde seg lettere bekymret i hodet. For fra første dag planene om nedleggelse av sementfabrikken ble kjent, gikk verksdirektør Arne Qvam på barrikadene for lokalsamfunnet og Nord-Norge. I mange tilfeller kom han mellom barken og veden: patriotisme for Kjøpsviksamfunnet og lojalitet overfor sin arbeidsgiver. Og han brukte, uredd for sin egen skjebne, alt av lovlige metoder for å stanse planene. Flere stortingspolitikere ble involvert og han inngikk et tett samarbeid med Tysfjord Arbeidsmannsforening og de ansatte, som han tidlig fikk til å forstå at det ikke var nok å kjempe mot konsernledelsen – dersom fabrikken skulle overleve måtte det også ei kraftig nedbemanning til, produksjonen måtte dobles, energiforbruket halveres og så videre. Dette var tiltak som de ansatte og den lokale ledelsen fant nødvendig og gikk sammen om å gjennomføre – uten pålegg fra sør! På mange måter et kunststykke. Da Arne Qvam og hans kone Karin kom fra Rana Gruber, Storforshei, til industristedet Kjøpsvik i Nordland i 1966, ble det gradvis slutt på det markerte klasseskillet som hadde dominert stedet siden oppstarten av fabrikken i 1918. I stedet for å holde seg til tradisjonen med ensidig å dyrke omgang med stedets overklasse, startet han umiddelbart NPC musikkorps (NPC av opprinnelige Nordland Portland Cementfabrikk), og rekrutterte ivrig medlemmene blant industriarbeiderne på fabrikken. Som den eminente trompetist han selv var, løftet han korpset til betydelige høyder musikalsk, bl.a. i samarbeid med den landskjente trompeter, og etter hvert gode venn, Harry Kvebæk, som med jevne mellomrom ble hentet opp fra Oslo for å instruere de musikkinteresserte industriarbeiderne. Korpset ble flittig brukt som et kulturelt bidrag i kampen mot nedleggelse. I 1985 sørget verksdirektøren for at den lokalpatriotiske og lettere rabulistiske rockegruppa Tysfjord Sang & Sement fikk midler til å spille inn og utgi sin første langspillplate med egne tekster. Tekster som i flere tilfeller kritiserte og raljerte med konsernledelsen, hans egen arbeidsgiver. Undertegnede var med i denne rockegruppa, og var også noen år også med i musikkorpset, hvor man ikke bare møtte opp på hver eneste øvelse, men også øvde hjemme. Parallelt med kampen for å bevare og utvikle sementfabrikken, ble det arbeidet intenst for å få veikontakt med E6, og det var en stor dag da kong Harald 17. august 1992, kunne åpne både den nye fabrikken og den etterlengtede veien! Før Arne Qvam forlot Kjøpsvik, opplevde han noe som er svært få forunt: å se et minnesmerke med sin egen profil i bronse, bli avduket. De ansatte, med klubbformann Leif Pedersen i spissen, ønsket på denne måten å takke for hans store innsats i kampen for å få bygd en ny fabrikk og dermed sikre arbeidsplassene. Da Qvam i 1993 avsluttet sitt virke i Kjøpsvik og flyttet til Bodø, ble han straks hentet inn som direktør for Norsk Luftfartsmuseum som, i følge han selv, etter en "blodig kamp", ble etablert i Bodø og ikke på Gardermoen. Ikke mange trodde på at han skulle lykkes i dette arbeidet, men det gjorde han. Og motstanderne sørpå fikk bittert smake hans enorme evne til å stå på. Eller som det sies nordpå, hans steinbitvilje. Straks Luftfartsmuseet var reddet for Nord-Norge , ble han bedt om å lede et større omstillingsprogram for verkstedindustrien i landsdelen. Kort sagt dreide det seg om å få bygd ei større tørrdokk i Nord-Norge (nærmere bestemt i Harstad) - som en fremskutt teknisk base for sjømilitære operasjoner i nordområdene. Arne Qvams CV tilsier at mannen minst må fylle 100 år, men det er altså bare 80. Blant hans mange verv i tillegg til de store prosjekter nevnes: Styreformann i Nordkalottens Industrigruppe, Luleå – Natek, Narvik – Norving, Kirkenes – Nordsjøfly, Haugesund – Systemhus, Stokmarknes – Exponor, Harstad – NHO Nordland – Forut Teknologi, Narvik – Forsvarets Seniorforbund, Bodø. Han har også vært nestleder og medlem i diverse tekniske bedrifter og frivillige organisasjoner. Nordnorsk mester på skøyter var han også. I 1989 ble Arne Qvam tildelt Nordnorsk Lederpris, i 1990 ble han Æresrallar av Narvik by. I 1991 fikk han Nordkalottens Lederforums Hederspris, i 1991 Norges Musikkorps Forbunds Hederstegn for dirigenter, i 1993 Narvik Pressklubbs Pressepris. Og i 1994 ble han hedret som Ridder 1. klasse av St. Olavs orden. Med andre ord: En nordnorsk foregangsmann som mange i dag sender sine varmeste tanker. Frank A. Jenssen

    DEL
{{score.total_count}}
Gustav Aspevold-Vinkenes er 9 år
Gustav Aspevold-Vinkenes er 9 år
Ainon Sander Pinero Pettersen er 16 år
Ainon Sander Pinero Pettersen er 16 år
Johannes Homb er 16 år
Johannes Homb er 16 år
Helge Vebjørn Grytøyr er 50 år
Helge Vebjørn Grytøyr er 50 år
Nora Eileen er 14 år
Nora Eileen er 14 år
Maria Veiåker Hansen er 17 år
Maria Veiåker Hansen er 17 år
Maria Veiåker Hansen er 17 år
Maria Veiåker Hansen er 17 år
Thomas Dahl er 40 år
Thomas Dahl er 40 år
Victoria Linn er 9 år
Victoria Linn er 9 år
Victoria Linn er 9 år
Victoria Linn er 9 år
Tora Jørnsdatter Sørensen er 17 år
Tora Jørnsdatter Sørensen er 17 år
Nora Eileen Bentsen Moby er 14 år
Nora Eileen Bentsen Moby er 14 år