– fra kreftrammet til kreftrammet

Tirsdag 21. august kl.11:00 til tirsdag 18. desember kl.13:00
Vardesenteret, 4.etg Zefyr hotell, Biskop Kroghsgt. 21
kart
Likepersonstjenesten – fra kreftrammet til kreftrammet Mandager Tirsdager Onsdager Torsdager 1800–2000 1100–1300 1000–1230 1000–1400 Vardesenteret. tlf. 466 10 849 For mer info. https://kreftforeningen.no/vardesenteret/sentersider/nordlandssykehuset-vardesenteret/