Fjelltrimmen i Skjerstad

Fredag 1. juni kl.08:00 til mandag 1. oktober kl.02:00
Gamle Skjerstad kommune
SkjerstadÅpne kart
kart
Fjelltrimmen i Skjerstad 2018 er klar fra 1.juni. Det er 10 turmål med noen lette og noen tyngre og lengere turer. Nye turer er: Høyde ved Holmvatn. Start fra utkjørsel etter Ljøsenhammeren. Kvanto boplass på Oldereid. Start fra busskur på Staurbakk. Gardsvatn med start fra Moan fellessæter i Breivik. De andre turene er: Branden,Stormoen,Evensetvatn,Høgsetlia,Sandnesvatn,Lurfjelltind,Engeheia. Nærmere informasjon på facebook eller på kommunesiden til Frisklivssentralen.