Stormende stillhet

Torsdag 15. februar kl.19:00-20:15
Stormen Konserthus
Storgt 1B, BodøÅpne kart
kart
190 skal
Ungdom i dag har store utfordringer når det gjelder psykisk helse, og i dette prosjektet får de uttrykt både positive og negative følelser om det å være ung. Elevene skaper selv forestillingen i samarbeid med lærere på MDD. Årets prosjekt har tittel «Stormende Stillhet» og det henspiller på kontraster i livet. Det kan være kontraster mellom ulike musikk- og dansesjangere, f.eks. klassisk- rock-jazz, eller det kan være kontraster i uttrykk fra glede, sorg, humor og sinne. Dette er et emne som elevene er opptatt av. Vi vil gjerne invitere alle ungdommer på din skole og spesielt de som kan være interessert i å søke «Musikk, dans og drama» på videregående skole. Det er særlig viktig for dem å se våre elever i aksjon.