Åpent Kapell – sykehus- prest tilgjengelig

Mandag 15. januar kl.12:00-14:00
Vardesenteret NLSH, Zefyr Hotell, 4 etasje
kart
Åpent Kapell – sykehus- prest tilgjengelig Mandager (Forbehold om stengt ved kulde og helligdager.) kl 1200–1400 Ta kontakt med Vardesenteret for mer informasjon Vardesenteret. tlf. 466 10 849 www.vardesenteret.no