Regional pasientsikkerhetskonferanse 2018

Onsdag 14. februar kl.11:00 til torsdag 15. februar kl.15:00
Helse Nord RHF
Sjøgata 10, BodøÅpne kart
kart
56 skal
14. og 15. februar 2018 arrangerer Helse Nord den regionale pasientsikkerhetskonferansen i Tromsø. Konferansen er godkjent som valgfritt kurs av Norsk sykepleieforbund og Den Norske legeforening med flere. Påmeldingsfristen er 15. januar! Program og påmelding finner du her: https://helse-nord.no/arrangementer/regional-pasientsikkerhetskonferanse-2018-2018-02-14