Behandling av akutt hjerteinfarkt

Torsdag 19. januar kl.19:00-22:00
Stormen bibliotek
Storgata 1A, BodøÅpne kart
kart
106 skal
Hvordan tenker spesialistene i Nordlandssykehuset at dette tilbudet bør organiseres? Pasienter i Nordland som får akutt hjerteinfarkt, må i dag reise til Tromsø for å få den beste behandling. Skaden i hjertet forverres jo lengre tid det tar før rett behandling kan gis. Nordlandssykehuset har bedt om få eget PCI-senter, evt. i samarbeid med UNN, for gi pasientene det beste tilbudet. Tema i kveld tar for seg behandling, pasienttransport og brukererfaring. Møteleder for kvelden er kardiolog overlege Hanne Bjørnstad. Forelesere er - kardiolog overlege Anders Hovland - anestesioverlege Erik Waage Nielsen - overlege Jan Holt forteller historien om sitt hjerteinfarkt. Nordlandssykehuset har kompetanse på så mange områder. Denne kompetansen bruker vi døgnet rundt for pasientene våre. Vi bruker den også på forskning, utdanning og undervisning. - men vi ønsker også å dele kunnskapen vår. Vi skal derfor bruke Litteraturhuset Stormen som arena for forelesninger, etterfulgt av spørsmål og eventuelle diskusjoner. Førstemann til mølla - gratis inngang.