Annonsørinnhold i samarbeid med 
Bodø Energi Kraftsalg AS

Hva er dette?

 
 

Vurderer du å bytte bort din lokale strømleverandør? Da bør du lese dette først

Hvert år bidrar Bodø Energi med millioner av kroner til lokale lag og foreninger. Midlene gjør det mulig for klubber, lag og foreninger å realisere aktiviteter og arrangement for medlemmene sine, som ellers ville blitt med planene. For noen utgjør det forskjellen på å være eller ikke være.

Annonsørinnhold i samarbeid med 
Bodø Energi Kraftsalg AS


Bodø Energi Kraftsalg AS

– Valget av strømleverandør påvirker deg på flere måter enn det du ser på strømregningen. Mange lokale lag og foreninger mottar støtte fra oss, og de aller fleste av oss kjenner noen som nyter godt av disse midlene. Der andre aktører i markedet beholder utbyttet selv, legger vi igjen betydelige summer i lokalsamfunnet hvert år, sier Ole Angellsen i Bodø Energi.

Barn og ungdom

Bodø Energi tar samfunnsansvaret sitt på høyeste alvor, og ønsker å bidra til vekst og utvikling i kommunen, særlig med tanke på barn og ungdom. Noe mottakerne av midlene vet å sette pris på.

– For en liten klubb som oss betyr hver eneste krone mye. Når det gjelder midlene vi får fra Bodø Energi, har vi valgt å øremerke disse til barn og ungdom. Vi kjøper inn utstyr, slik at de som kanskje ikke har mulighet til å kjøpe utstyr selv, også kan være med. Bidraget kommer veldig godt med, og er et viktig bidrag for at vi skal kunne drive som vi gjør, sier Jan Myhre i Bodø bokseklubb.

Grønnåsen Ils volleyballjenter har tatt steget helt opp i norgestoppen.

Også i Grønnåsen IL er fokus på de yngste.

– Vi er lite idrettslag med rundt 200 unger i aktivitet, med et definert mål om å være et lavterskeltilbud. Det skal ikke koste mye å være medlem hos oss, og det skal være åpent for alle. For å få til dette uten å måtte bruke all tid på dugnad og salg av dopapir, er vi helt avhengig av en sponsor som Bodø Energi. Vi har ingen satsingslag som krever mye penger, så vi bruker midlene vi får inn på kjøp av drakter og utstyr. Grønnåsen IL har som filosofi at vi skal investere i at ungene våre skal bli, og fortsette med å være interessert i idrett, sier Marius Elsbakk i Grønnåsen IL.

For en liten klubb som oss betyr hver eneste krone mye. Når det gjelder midlene vi får fra Bodø Energi, har vi valgt å øremerke disse til barn og ungdom.

Jan Myhre, Bodø bokseklubb.

Ikke noe å spare på å bytte

Kampen om strømkundene har blitt tøffere, og mange opplever å bli oppringt av selgere med lovnader om å spare mye penger på å bytte leverandør. En sannhet med visse modifikasjoner ifølge Geir Tore Wold i Bodø Energi.

– Det er mange aktører der ute, og de lover alle billigere strøm. Vi følger godt med på strømprisene, og sammenligner daglig. Vi vet at vi er fullt ut konkurransedyktige på pris, og at gresset ikke er grønnere på den andre siden. Noe som er helt sikkert, er at utbyttet hos konkurrentene ikke havner tilbake i bodøsamfunnet. Derfor er det heller ikke noe å spare på å bytte leverandør, sier Wold.

Angellsen oppfordrer til å sjekke om det man blir fortalt av strømselgerne faktisk stemmer.

– Mange vi har snakket med sier at de byttet leverandør fordi «de sa det var billig». Men få sjekker at dette faktisk stemmer. Det er også vanlig med kampanjepriser over en kort periode, før prisen plutselig blir skrudd betydelig opp. Har man da bundet seg til en kontrakt, kan dette fort bli kostbart. Vær bevisst, er rådet fra Angellsen.

Her kan du bestille strøm fra Bodø Energi.

Denne gjengen i Saltstraumen IL får holde på med det de synes er aller artigst.

– Betyr vanvittig mye

For noen er sponsormidlene fra Bodø Energi helt nødvendig for å i det hele tatt kunne tilby barn og unge aktiviteter. Bodø skateboardklubb er en av disse.

– All vår aktivitet er basert på frivillighet, så det blir lite rom for sponsorjakt. Derfor er Bodø Energi veldig viktige for oss. De har vært med oss i snart ni år, og bidragene betyr vanvittig mye. I tillegg føler vi at vi jobber mot samme sak. Begge er opptatt av å tilrettelegge for aktiviteter for ungdom, og derfor er vi veldig glade for å kunne samarbeide med en slik sponsor i et langsiktig løp. Jeg vil anslå at 95 % av midlene vi får, brukes på arrangementene våre. Girl Skate Camp, som er landets største skatecamp for jenter, er ett eksempel på dette, sier Sindre Sandvin.

For Tverlandet IL betyr samarbeidet lavere treningsavgifter, og muligheten til å realisere prosjekter de ville slitt med å gjennomføre selv.

– Sponsormidler vi får av Bodø Energi går direkte til våre aktivitetstilbud. Det gjør vi for å begrense dugnadsjobbing, og for å kunne tilby lave treningsavgifter. Av mer konkrete prosjekter vi har brukt midlene på, er skihytta i Hopen. Et annet prosjekt vi jobber med, er en løypemaskin. Dette er noe vi aldri ville klart å realisere uten tilførte ressurser, så for oss er det helt fantastisk at Bodø Energi ønsker å samarbeide med oss. Støtten vi mottar, kan egentlig ikke måles i kroner og øre. De gir også en optimisme i hele klubben, sier Knut Ole Nordlie.

Ikke bare idrett

Bodø Energi er inne på sponsorsiden i flere klubber og innen flere idretter. Men den økonomiske støtten er på ingen måte øremerket idretten. Kirkens Bymisjon mottar støtte fra Bodø Energi. Det samme gjør Bodø domkirkes ungdomskor.

– Når vi drar ut for å holde konserter eller på turné, blir det ganske kostbart siden vi er så mange som reiser. Bidraget fra Bodø Energi brukes til å finansiere hele musikkvirksomheten vår, fra produksjon til musikere og til reiser. Vi er avhengige av å ha en form for økonomisk trygghet i bunnen av alt vi gjør, og i så måte er en sponsor som Bodø Energi veldig viktig, sier Gro Bergrabb.

Bodø domkirkes ungdomskor bruker sponsormidlene på arrangement og på reiseutgifter i forbindelse med konserter.

For noen er Bodø Energi den eneste sponsorinntekten de har.

– Bodø Energi er den eneste sponsoren som bidrar økonomisk, så bidraget betyr veldig mye. Saltstraumen IL lå lenge nesten brakk, men nå stiller vi med fire fotballag. Midlene fra Bodø Energi gjør oss også i stand til å drifte lysløypa på vinteren. Uten dette sponsoratet hadde vi slitt med å få dette til, sier Stian Nyheim i Saltstraumen IL.

Midlene fra Bodø Energi gjør oss også i stand til å drifte lysløypa på vinteren. Uten dette sponsoratet hadde vi slitt med å få dette til.

Stian Nyheim, Saltstraumen IL.

Her finner du det du trenger av kontaktinformasjon for å bli kunde hos oss.

Bodøenergi

Bodø Energi ønsker ikke kun å være en kilde til økonomisk støtte. Selskapet er opptatt av å være tilstede for samarbeidspartnerne, være en del av det som skjer, og være synlige i lokalsamfunnet.

– Skal vi være en kraftleverandør med lokal forankring, må folk oppleve at de møter oss på flere arenaer, sier Angellsen.

De omtaler sitt bidrag til lokalsamfunnet, som å tilføre bodøenergi. Men hva er egentlig bodøenergi? Jo, Bodøenergi er det å stille opp for andre når det skjer noe. Det er å være frivillig i Parken eller under Musikkfestuka. Det er å stille opp på dugnad og steke vafler. Det er å samle inn vester og kjegler, og være klar til å lede en ny økt neste dag.

Å bruke din tid på noe du virkelig brenner for – det er ekte bodøenergi.  

Bodø skateboardklubb har Bodø Energi som eneste sponsor. Det frigjør mye tid til alt annet enn å jakte sponsormidler.
Del artikkelen på Facebook