Annonsørinnhold fra Grendahusets venner

Hva er dette?

Hurtigbåten - her til høyre i bildet, har fast rute like utenfor kaia på Nord-Solvær. Men Nordland fylkeskommune mener det  både er for tidkrevende og kostbart, å legge til ved behov.
Hurtigbåten - her til høyre i bildet, har fast rute like utenfor kaia på Nord-Solvær. Men Nordland fylkeskommune mener det  både er for tidkrevende og kostbart, å legge til ved behov.

Fastboende må se hurtigbåten stryke forbi kaia

Innbyggerne på Nord-Solvær risikerer å miste det livsviktige hurtigbåtanløpet. Dette til tross for at båten går så nært kaia at de nesten kan ta på den idet den passerer.

Annonsørinnhold fra


Nordland fylkeskommune ved fylkestinget: - Vi ber innstendig om å få beholde dagens hurtigbåtanløp, ber fastboende, ferie- og fritidsgjester på Nord-Solvær.

Nordland fylkeskommune ved fylkestinget: - Vi ber innstendig om å få beholde dagens hurtigbåtanløp, ber fastboende, ferie- og fritidsgjester på Nord-Solvær.

Nordland fylkeskommune mener det både tar for lang tid, er for få passasjerer, samt er for kostbart å la innbyggerne på Nord-Solvær på Helgeland beholde hurtigbåtanløpet. Et ytterligere argument er at anløpet Sleneset på naboøya Straumøya, bare ligger 1 kilometer unna dypvannskaia på Nord-Solvær. Den nye ruten skal settes i drift fra 1. september.

Tilbake på kaia kan folk på Nord-Solvær da nesten stryke båten idet den fosser forbi inn til Sleneset. Så nært går den.

Både fastboende og fritids- og feriegjester er avhengig av båten for å komme seg til og fra Nord-Solvær. Spesielt om sommeren brukes båten flittig.

Vedtaket vil endre livet til de syv fastboende på øya, en rekke ferie- og fritidsfolk - og mest sannsynlig ødelegge et vitalt og levende kystsamfunn.

Årsaken er at øyfolket ikke kan ta småbåten sin over Lamøysundet. Bebyggelsen ligger nemlig på østsiden av øya. Noe som gjør at det ikke bare er 1 kilometer, slik fylket påstår - men over 4 kilometer i småbåt til hurtigbåtkaia på Sleneset.

- Det er over 4 kilometer til Sleneset

Hurtigbåtkaia på Nord-Solvær ligger øverst t.v. i kartet "Lamøysundet". Bebyggelsen ligger t.h - og Sleneset t.v. ved merket 4,3 km. Den blå streken viser avstanden fra bebyggelsen på Nord-Solvær, og til Sleneset.

- Alt etter vær og vind tar vi sør- eller nordsiden rundt øya for å komme til Sleneset. Den sørlige ruten er 4,1 kilometer. Den nordlige ruten er 4,6 kilometer, sier Kari Aamodt.

Det varierer veldig hvilken rute øyboerne kan ta med småbåtene sine. Det er heller ikke alltid de kan dra. Ei heller er det noe sted å fortøye ved Sleneset. Det blir aldri bomtur fordi anløp kun gjøres etter signal

- Jeg kan vanskelig se hvordan vi gjennom vintermørket og i all slags vær og vind kan dra ut i småbåtene våre. I dag går vi til fots til kaia som ligger på vestsiden av Nord-Solvær. Veien dit er belyst med nye led-lys og er bare 1 kilometer, sier hun. 

Aamodt er en av syv fastboende og flyttet til øya for rundt ett år siden. Hun kommer seg ingen steder uten hurtigbåten.

- Hvorfor skal ikke hurtigbåten gå innom her på Nord-Solvær når den allikevel er på vei til Sleneset et steinkast unna? Det er det vanskelig å forstå, sier hun.


Gammelstuo - Albert og Laila Larsen sin fritidsbolig på Nord-Solvær.

Gammelstuo - Albert og Laila Larsen sin fritidsbolig på Nord-Solvær.

- Husene vil miste sin verdi

Ny hurtigbåtrute viser at båten vil bruke 15 minutter fra Onøy til Sleneset. Nord-Solvær ligger midt mellom. Det anslås at en stans her bare tar noen få minutter. - For lenge, sier Nordland fylkeskommune. 

Albert Larssen er en av de mange som har feriebolig på øya. Født og oppvokst på Nord-Solvær, har han og kona Laila Larsen nå bestefarhjemmet som fritidsbolig. En bolig de for få år siden fikk Lurøy kommune sin byggeskikkpris for.

- Huset er fra 1863 og tilhørte min bestefar. Vi kjøpte det i 1980 og har siden reparert det. Huset er enda finere nå enn da vi fikk byggeskikkprisen. Hvis ruta stopper kommer vi oss ikke hit - og hvis så skjer blir husene verdiløse, sier han.

Aamodt eier også et hus, som er litt for stort for henne. Det var det eneste som var til salgs da hun flyttet til øya. Tanken var egentlig å leie ut deler av det til feriegjester. Det kan hun bare glemme hvis ikke fylkespolitikerne i fylkestingsmøtet 15.- 17. juni ser viktigheten av å beholde anløpet.

Ytterligere tilflytting blir også umulig dersom hurtigbåten forsvinner.

- Jeg hadde for en tid tilbake besøk av to venner i yrkesaktiv alder. Jeg kan ikke love noe - men begge ytret sterkt at de meget godt kunne tenkt seg å flytte til øya. Men ingen tør jo bosette seg her nå, sier hun.

Se video under hvordan den lyse perla på Helgeland er - og som fra 1. september kan miste lyset og slukne: (Videoen er produsert av RolfStorm)


Hurtigbåten anløper Nord-Solvær på retur fra naboøya Straumøya og anløpet Sleneset.

Alt annet på øya er perfekt for både fastboende og gjester.

- Vi er et levende kystsamfunn og jeg som vestlending har blitt så glad i øya og alle folkene. Her er sånn varme og trivsel. Nord-Solvær er en gjemt perle på helgelandskysten, sier Aamodt.

Vi krever bare å beholde det vi har - som er å kalle på båten når vi trenger den

Det er nok å gjøre også for gjester til øya.

- Vi har sommerkafé, natursti, og fiskemuligheter. Grendehuset er pusset opp, og er i tipp topp stand. Vi bruker det til ulike ting, som møter, måseeggfest, barnedåp, bryllup og gudstjeneste. Både vi og alle som ferierer her har bruk for hurtigbåten, sier hun.

Øya har sin egen sang

Mange har varme følelser for øya. Tore Larsen er en av dem. I videoen under kan du se og høre hvordan artistene Marit Thrana og Fred Endresen tolker kystsamfunnet Nord-Solvær:

Det står ikke på billettprisen eller frakta heller. Svein Åsen fikk nylig sendt en ny vaskemaskin til hytten sin. 850 kroner uten en mine. Han er bare takknemlig for at det var mulig. En mulighet han håper vil vedvare også etter 1. september! Han og kona er rett som det er på øya; både for å feriere, men også for å være sosial og delta på ulike arrangement og dugnader.

Levende kystsamfunn

Tore Larsen har gjennom firmaet Ziko holding, investert millionbeløp i Lurøy. De siste ti årene har firmaet gitt kroner 100.000 i året til et fond som heter Pluss-fondet på Sleneset. Dette fondet skal bidra til å skape bolyst i Solværøyene og er eksempel på at beboerne (fastboende og hytteeiere) på Nord-Solvær bidrar på mange plan for å skape trivsel i øyriket vårt.

Albert og Laila Larssen bruker også hurtigbåten flittig for å dra til øya.

- Vi drar utover dit et par ganger hver måned - og om sommeren er vi der lengre. Vi er avhengig av båten. Vi kan ikke gå i småbåt fra Sandnessjøen, sier Larsen.

Idylliske Nord-Solvær sett fra bebyggelsen øst på øya.
Idylliske Nord-Solvær sett fra bebyggelsen øst på øya.

- Små besparelser

Alstahaug kommune ved samferdselsutvalget, skrev i sitt høringssvar til Nordland fylkeskommune at de finner det "særdeles betenkelig", at hurtigbåtanløpet i Nord-Solvær kuttes.

"Båten passerer like ved etablert kai, og besparelsene ved å kutte et slikt behovsanløp må være små sammenholdt med nytteverdien fastboende og gjester har av et slikt tilbud. Nordland fylkeskommune har også gjennom sin reiselivssatsing gitt uttrykk for viktigheten av en god infrastruktur. Fjerning av anløp til steder som er et reiselivsmål er å starte i gal ende."

Også Lurøy kommune og Grendahusets venner har gitt sine uttalelser.

Må sørge for seg selv

Fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen i Senterpartiet, ønsker bare å sørge for godslevering til Nord-Solvær.

"Fylkesrådet behandlet anbudsutlysning av Helgelandspendelen i møte 31.03.20, og det framgår av saken at Nord-Solvær tas ut av ruteplanen for Helgelandspendelen. Godsbehovet til og fra øya løses med anløp av kystgodsruten. Bakgrunnen er at Nord-Solvær ligger nært anløpsstedet Sleneset, som anløpes på alle avganger med Helgelandspendelen."

Fastboende må sørge for seg selv. Det uttaler samferdselssjef Odd Steinar Åfar Viseth til Rana Blad.

- Vi har ikke kollektivt tilbud til alle steder i Nordland, da det eneste som er lovpålagt i landet er skoleskyss. I Nord-Solvær er det ingen skolebarn, og fastboende vil være avhengige av private løsninger for å komme seg over til kaia på Sleneset, sier han. 

Kan spare rundt tre minutter

Anløp og passasjerer de tre siste år;

  • 2017 450 anløp 1221 passasjerer
  • 2018 461 anløp 1177 passasjerer
  • 2019 517 anløp 1151 passasjerer

Liggetiden varierer mellom 1 til 4 minutter avhengig av om båten skal losse last eller ikke. Hurtigbåten leverer post og annet gods daglig.

- Heller ingen godsbåt

Men godsruta går heller ikke i rute innom Nord-Solvær.

- Nord-Solvær står ikke i ruta til kystgodsbåten. Så er det jo også et spørsmål hva vi skal med gods dersom vi ikke kommer oss dit, sier Åsen.

Øyværingene håper derfor en interpellasjon fra Høyre i fylkestinget 15. juni, vil få øynene opp på fylkespolitikerne.

- Nordland fylkeskommune sier det i 2019 reiste 511 personer fra Nord- Solvær. Men da har de ikke talt med de som reiste til øya. I årene 2014 til 2018 opererte fylkeskommunen med et årlig tall på mellom 1200 - og 1650 reisende, sier Åsen.


Ingen på Nord-Solvær har denne dagen behov for hurtigbåt, og dermed fosser den forbi kaia i en avstand av mellom ti og 15 meter.

Ingen på Nord-Solvær har denne dagen behov for hurtigbåt, og dermed fosser den forbi kaia i en avstand av mellom ti og 15 meter.

- Endret knutpunkt gir dårlig tid

Hallstein Larssen på dypvannskaia han for få år siden utbedret for millioner. Sleneset "et steinkast" unna i bakgrunnen.

Hallstein Larssen er selvstendig næringsdrivende på øya - og drifter ikke minst ekspedisjonskaia ved Lamøysundet. Han finner ingen fornuft i argumentasjonen fra fylkesrådet, når det gjelder hvorfor anløpet skal kuttes.

- Hurtigbåten bruker bare noen få minutter på å legge til her, så nært leia vi ligger. Slik at dette er ikke noe argument. Og når det gjelder antall reisende må alle billettene telles med, sier han.

Larsen mener bakgrunnen for vedtaket er åpenbart. Den handler om flyttingen av knutepunktet for Helgelandspendelen og Nordlandsekspressen til Bodø.

- Fylket flyttet i 2019 knutepunktet fra Onøy til Stokkvågen. Dette gjør at båten, som har base på Træna, må starte mye tidligere fra Træna, og får dårlig tid for å rekke nordgående Nordlandsekspress i Stokkvågen, sier Larssen.

Under ser du forskjellen mellom dagens rute - og den nye ruten:

Dagens hurtigbåtrute.

Forslag til ny rute fra 1. september.

Nord-Solvær

Nord-Solvær er ei øy i Lurøy kommune. Øya har i dag 7 fastboende og 22 fritidshus. De to-tre siste årene har det kommet to nye beboere på øya. Det foregår også næringsvirksomhet på øya. Larssen Drift AS har også sin virksomhet her.

De seneste årene har vært preget av stor aktivitet hva angår renovering og nybygg, og det er brukt mange millioner kroner på dette.

Ekspedisjonskaia ligger på vestsida i Lamøysundet, mens bebyggelsen ligger på østsida, med ei fin havn som er beskyttet mot det meste av vær og vind.

På øya er det en aktiv «velforening». Grendahusets venner med 40-50 medlemmer. For noen år siden overtok vi et gammelt skolehus, som er pusset opp på dugnad og som vi i dag bruker som forsamlingshus for feriegjester og fastboende. Her har vi vårfest og høstfest og 5-6 lørdager i løpet av sommeren arrangerer vi lørdagskafe, og er været godt, kommer det ofte besøkende fra naboøyene. En av lørdagene arrangerer vi også Solvær-dagen, hvor vi har leker og konkurranser for store og små. I tilknytning til Grendahuset har vi også en bruktbutikk.

Øya har hatt båtanløp siden 1893 og betjenes i dag av hurtigbåt i Trænaruten. Hurtigbåten er det eneste alternativet for offentlig kommunikasjon.

Hjemmeside

Facebook

Del artikkelen på Facebook