Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Vil du lede Studiesenteret RKK Vefsn?

Annonse fra Vefsn kommune

Vefsn kommune søker daglig leder ved Studiesenteret RKK Vefsn.

Vefsn kommune

Vefsn kommune ligger på Helgeland og sør i Nordland fylke. Det er 33 mil til Bodø, 39 mil til Trondheim og 10 mil til svenskegrensen. Kommunen grenser til kommunene Leirfjord, Hemnes, Hattfjelldal, Grane, Brønnøy, Vevelstad og Alstahaug.

Det er ca 13.400 innbyggere i Vefsn kommune, som har et areal på 1894 km2.

Kommunesenteret ligger i Mosjøen, "Byen midt i Norge". Det bor ca 10.000 innbyggere i Mosjøen, som er en trivelig liten by med mye trehusbebyggelse ved foten av Øyfjellet.


Søknadsfrist:

21.11.2018

Arbeidssted:

Mosjøen

Stillingstype:

Fast

SØK HER

Om arbeidsgiver:

Studiesenteret RKK Vefsn er et interkommunalt samarbeid organisert i henhold til kommunelovens §27. De samarbeidende kommunene er Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Formålet med samarbeidet er å kunne tilby kompetansetiltak til det offentlige og privat næringsliv og til enkeltpersoner, med hensikt å skape utvikling og vekst i regionen. Kontoret er lokalisert i Mosjøen.

Visjon: Kunnskapens hus – Din mulighet, vår framtid


Om stillingen:

Daglige leder av studiesenteret RKK går over i annen stilling, og vi søker hennes etterfølger.


Arbeids- og ansvarsområde

Sentrale og inspirerende arbeidsoppgaver vil være:

Videreutvikle Studiesenteret RKK Vefsn.

Legge til rette for å dekke kompetansebehovet som etterspørres i regionen.

Bidra til vekst og utvikling i lokalsamfunnet og gi alle mulighet til kompetanseheving der de bor.

Dekke behovet for kompetanseutvikling som etterspørres av eierkommunene samt bedrifter i regionen.

Skaffe finansiering og fremforhandle gode kurs og opplærings-/utdanningstilbud.

Sikre måloppnåelse, resultatoppfølging og gjennomføring av prosjekt og utviklingsarbeid, samt delta i nasjonalt utviklingsarbeid.

Etablere gode relasjoner og ha en forpliktende resultatdialog med styret, eierkommunene og privat næringsliv.

Daglig leder rapporterer til styret.


Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker en leder som har:

• Relevant høyere utdanning.

• En tydelig og inkluderende lederstil.

• Ledererfaring med personal- og økonomiansvar.

• Evne til og erfaring fra å arbeide strategisk.

• Evne til å være kreativ og løsningsorientert, tenke nytt og være en pådriver for utviklingsarbeid.

• Gode evner til samarbeid og kommunikasjon.

• God arbeidskapasitet, mestre å arbeide strukturert, selvstendig og i team.


Personlig egnethet vil bli vektlagt


Lønnsvilkår: Lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.


Informasjon: Av praktiske grunner lyses stillingen ut via Vefsn kommunes rekrutteringssystem. Søknad sendes elektronisk ved å klikke på «Søk på stilling»-knappen på høyre side.

Søknadsfrist: 21.11.2018


For ytterligere informasjon om stillingen, kan styreleder Stian Skjærvik, rådmann Hattfjelldal kommune, kontaktes for en uforpliktende og fortrolig samtale innledningsvis; Stian Skjærvik, tlf: 75184805, mobil: 47678052, ssk@hattfjelldal.kommune.no


Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bringes med til et eventuelt intervju.

Søkerlister blir offentliggjort.


For stillinger i Vefsn kommune

Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere.

Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Redaksjonen i Avisa Nordland har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet