Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Kvalitetsleder

Annonse fra Salten Brann

Salten Brann IKS skal være en lokal beredskap- og samvirkepartner som skaper trygghet for alle i Saltenregionen. Selskapet skal levere tjenester med høy faglig standard, stor kapasitet, tydelig og koordinert ledelse til konkurransedyktige betingelser for kommuner og kommersielle kunder. I den forbindelse skal Salten Brann etablere et kvalitets- og forbedringsprogram "Brann 2020" for a? sikre rett kvalitet i tjenesten samtidig som selskapet framstår som mer effektiv og forutsigbar i daglig drift. Selskapet skal jobbe mer målrettet med bedriftens kvalitetssystem og skal som del av dette arbeidet kvalifisere til kvalitets standard ISO 9001/2015. Selskapet har som ambisjon å digitalisere alle arbeidsprosesser. For å bistå oss i dette arbeidet søker selskapet nå etter en dyktig og handlekraftig kvalitetsleder med særlig god spisskompetanse.

Ansvaroppgaver

Kvalitetsleder skal:

- Ha administrativ myndighet over alle selskapets digitale verktøy og QA systemer
- Utvikle selskapets totale kvalitetssystem basert på ISO 9001:2015
- Utvikle digital strategi med fokus på effektive arbeidsprosesser
- Iverksette og kontrollere vedtatt digital strategi
- Gjennomføre kommunikasjon og målrettet informasjonsformidling vedrørende kvalitetssystemets bruk og erfaringer
- Sørge for systemteknisk vedlikehold og rapportering
- Gjennomføre tildelte utviklingsoppgaver 

Kvalifikasjoner

Kvalitetsleder har:

- Erfaring innen strategisk arbeid vedrørende digitalisering
- Omfattende erfaring med digitaliseringsprosesser
- Erfaring med ISO-kvalitetsstandarder (9001 primært)
- Betydelig prosjektledererfaring
- Erfaring fra Visma Enterprise og Microsoft Activ Directory, herunder identitetshåndtering
- Kurs/sertifisering fra Microsoft (MCP, System Center)
- Relevant utdanningsbakgrunn
- Dokumentert gjennomføringsevne og måloppnåelse

Personlige egenskaper

- Er fleksibel og har evnen til å tilpasse deg ulike oppgaver og mennesker
- Er punktlig, pålitelig og ansvarsfull
- Meget gode kunnskaper innen norsk språk er påkrevd, både skriftlig og muntlig
- Gode engelskkunnskaper er også ønskelig
- Stillingen stiller krav til selvstendighet og evne til å koordinere og organisere arbeidsprosesser
- Utviser handlekraft
- Innehar analytiske evner

Salten Brann tilbyr

Det tilbys lønn etter avtale i henhold til kommunal hovedtariffavtale. Stillingen rapporterer til daglig leder / brann- og redningssjef i Salten Brann IKS og inngår i selskapets toppledergruppe.

Annet

- Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil bli kartlagt og dermed inngå i vurderingen.
- Selskapet oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uansett alder, kjønn og funksjonshemning eller kulturell bakgrunn.
- Alle søknader skal registreres digitalt gjennom vårt rekrutteringssystem.
- Aktuelle søkere må ha tilfredsstillende politiattest.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men leggesfram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

Se film om arbeidsplassen vår.


Fakta om stilling

Salten Brann IKS

Stillingstype: fast stilling
Lokasjon: Bodø

Kontakter

Navn: John Ivar Strøm
Tittel HR-Sjef
E-post: jis@saltenbrann.no
Mobil: 404 37 637

Navn: Per Gunnar Pedersen
Tittel: Daglig leder & Brannsjef
E-post: per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no
Mobil: 916 90 982

Salten Brann IKS er et interkommunalt brann- og redningsselskap som eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Værøy og Sørfold. Det er til sammen 380 medarbeidere i selskapet hvorav over 300 av disse er deltidsstillinger. Regionen har over 80 000 innbyggere med stor geografisk utstrekning. Selskapet har også ansvaret for 110-nødmeldetjenesten for til sammen 50 kommuner i Nordland og Sør-Troms tilsvarende en befolkning på 275 000 innbyggere. Selskapets hovedkontor er i Bodø i nye flotte lokaler på Albertmyra. 

Redaksjonen i Avisa Nordland har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet