Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Vil du jobbe med varsling i arbeidslivet?

Annonse fra Arbeidstilsynet

Hver eneste dag er det noen som varsler om kritikkverdige forhold på norske arbeidsplasser. Nå kan du hjelpe arbeidsgivere og ansatte med å skape trygge rammer rundt varsling.

Hva er varsling?

* Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass til personer eller instanser som kan endre på forholdene.

* I Norge har arbeidstakere en lovfestet rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen uten fare for gjengjeldelse (arbeidsmiljøloven §§2-4 og 2-5).

* Arbeidsgiver har en lovfestet plikt til å utarbeide rutiner for varsling i virksomheten (arbeidsmiljøloven §3-6).

En undersøkelse gjennomført av FAFO viser at én av seks har opplevd kritikkverdige forhold på sin arbeidsplass. Halvparten lot være å varsle. I ytterste konsekvens kunne denne informasjonen bidratt til å bevare arbeidsplasser eller redde liv. Nå søker Arbeidstilsynet to personer til å jobbe med varsling.

Her kan du lese mer om stillingen som seniorrådgiver med ansvar for oppfølging av varsling ved Arbeidstilsynets tilsynskontor i Bodø.

Her kan du lese mer om stillingen som senior kommunikasjonsrådgiver med fokus på varsling ved Direktoratet for Arbeidstilsynet i Trondheim. 


Mangler kunnskap

Skal varsling i arbeidslivet foregå på en forsvarlig måte, må vi øke kunnskapen til alle partene i norsk arbeidsliv. Vi søker derfor to personer som skal jobbe dedikert med kommunikasjon og veiledning, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.

– Varsling er en lovfestet rett og handler om å få frem driftskritisk informasjon. Likevel viser erfaring at det kan være risikabelt å varsle. Dessverre har ikke alle arbeidsmiljøer takhøyde nok til å slippe til kritiske spørsmål, sier Ingrid Finboe Svendsen. 

IKKE ALLTID TAKHØYDE: Ikke alle arbeidsmiljøer har takhøyde nok til å slippe til kritiske spørsmål, sier Ingrid Finboe Svendsen.

Skal gi råd til virksomheter

I varslingssaker har Arbeidstilsynet en veiledende rolle. En sentral arbeidsoppgave for de nyansatte blir å tydeliggjøre offentlige etaters rolle og mandat i varslingssaker, og å samarbeide tett med andre offentlige aktører.

En vesentlig del av jobben vil være å møte arbeidsgivere og arbeidstakere, både ute i virksomheter og gjennom kurs og foredrag.

– Vi søker troverdige formidlere med god forståelse for virksomhetskultur og samfunn. Dette er en unik mulighet til å være med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, forteller Finboe Svendsen.

Her kan du lese mer om stillingen som seniorrådgiver med ansvar for oppfølging av varsling ved Arbeidstilsynets tilsynskontor i Bodø. 

Her kan du lese mer om stillingen som senior kommunikasjonsrådgiver med fokus på varsling ved Direktoratet for Arbeidstilsynet i Trondheim. 


Rett til å varsle

I Norge har arbeidstakere en lovfestet rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. De aller fleste som varsler, snakker først med en kollega eller leder. Da er det avgjørende at virksomheten har en god varslingskultur og gode rutiner.

– I de fleste situasjoner ønsker arbeidstakere og ledere å finne løsninger på kritikkverdige forhold. Feilaktig håndterte varsler kan være svært ødeleggende for enkeltpersoner, virksomheter og samfunnet. Å arbeide for å innføre gode varslingsrutiner i norske virksomheter er en svært viktig jobb, sier Finboe Svendsen.

– De to vi ansetter nå, skal arbeide for å øke kunnskapen om lovverket, rettigheter og samfunnsmessig betydning av varsling. Vi skal jobbe for at varsling i Norge skjer innenfor trygge rammer og uten risiko for gjengjeldelse, sier direktør Finboe Svendsen.

Her kan du lese mer om stillingen som seniorrådgiver med ansvar for oppfølging av varsling ved Arbeidstilsynets tilsynskontor i Bodø.

Her kan du lese mer om stillingen som senior kommunikasjonsrådgiver med fokus på varsling ved Direktoratet for Arbeidstilsynet i Trondheim.

Redaksjonen i Avisa Nordland har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet