Så kom vi litt sendrektige nordlendinger inn i denne debatten, som sedvanlig med store ord, fornærmelser, skittkasting, og det som verre er, skal man tro den lokale NHO-sjefen, selv om han ikke regner seg som «en helt vanlig person». Om han med det mener noe negativt, eller omvendt, nevnes ikke. Uttalelsen er hentet fra intervjuet etter hagefesten ved kultursenteret. Trenger vi disse monstrene i vår natur her nord, eller er dette for å ha overskudd å sende sørover, når nettet bygges ut, eller gjennom Sverige, og sørover. For et par år siden var det en del sjeler som ville ødelegge øyriket Helligvær med utbygging der, Smøla og Havøysund er to «flotte eksempler på hvordan flott øynatur kan ødelegges, bl.a. Et paradoks er at utenlandsk kapital er meget interessert i investeringer i bransjen, vi skulle ikke engang få lov å tjene pengene selv på denne raseringen av naturen, det skulle store kraftselskaper med utenlandsk kapital i ryggen stikke av med, usmakelig i utgangspunktet.

Skandalen på Fosen skremmer jo ingen, hva høyesterett i dette landet avsier av dommer er heretter blitt betydningsløst, igjen, usmakelig. Erna er begynt å ta dette med i sin tidlige valgkampåpning, selv om hun selv måtte stoppe konsesjonsbehandlingene under sin egen regjeringstid, men nå er det jo Støre, så da kan man jo være ærlig, behøver liksom ikke være redd for velgernes forakt lenger. Har vi så nok kraft her nord, foreløpig har vi det, det forteller prisene oss, ingen i kraftbransjen er i bransjen som Kirkens Nødhjelp opererer, de tar det de kan, til enhver tid. Hvordan tror dere keiservarden, Landegode, det før nevnte øyparadiset Helligvær ville sett ut, Sandhornøya osv., flotte rekreasjonsområder for oss alle, alt dette ville vært borte. Og så vi som er så stolte av at vi har klart å få Havørnbestanden opp igjen, tror dere dette ville vedvart?

Hvis utbygging av vindmølleparker her nord skal bli en realitet, må det utredes på ABSOLUTT alle områder, da dette er så ødeleggende inngrep i naturen, at verken vi eller våre barn vi noen gang komme tilbake til hva vi har i dag, om det en gang rives igjen, ikke på hundre år. Et bannet alvorlig varsku er storkapitalens interesse, innenlands og utenlands, bare det er nok til å tenke nøye gjennom hva vi eventuelt gir oss inn på. Så har vi jo disse evinnelige samene, og deres rettigheter når det gjelder reinbeite, høyesterett har slått fast at dette skal gå foran andre interesser, men så var det jo dette med myndighetenes/politikernes og kapitalens respekt for nettopp det, i det minste er den litt diffus. På bakgrunn av dette, og mange fler betenkeligheter dette innlegget ikke tar opp, kjære nordlending, TENK DEG OM før du gir din tilslutning!