Vi tenger mer kraft om vi skal gjennomføre det grønne skiftet. Vi har tre aktuelle måter å skaffe den på – VVS; vann, vind og sol, alle tre med sine fordeler og ulemper. Og anleggene må plasseres i naturen.

Snart er vi i gang med en valgkamp. Jeg regner med at kraftspørsmålet blir sentralt, spesielt dette med vind og sol som energigiver.

For å legge et best mulig grunnlag for valgdebatten rundt i kommunene, bør Nordland fylke oppdatere sin regionale plan om vindkraft, som utgikk i 2021.

Hvor i Nordland kan det være aktuelt å plassere vindkraftanlegg de kommende ti år, gitt oppdatert kunnskap om bærekraft og innvirkning på natur, fauna, mennesker og reindriftens rettigheter gitt Fosendommen?

Kanskje blir konklusjonen at vi gitt alle naturlige og formelle begrensninger, IKKE kan etablere NOEN vindturbinanlegg i fylket.

Debatten må bygges på fakta, ikke på følelser.

Motvind er en nei-organisasjon for én sak.

Er det da for mye forlangt å be Motvind redegjøre for hvordan de vil foreslå at det økende kraftbehovet skal dekkes, gitt at fossil energi fases ut totalt?