Det er forventet en kraftig økning av strømforbruket i Norge de nærmeste åra. Bakgrunnen er et politisk flertall for å fase ut olje og gass som energikilder, elektrifisere norsk sokkel og tilrettelegge for ny industri - det grønne skiftet.

Hvordan får vi mer strøm? Noe kan skaffes ved å effektivisere eksisterende turbiner og nett. Dette er likevel ikke nok. Det er teknisk mulig å legge flere fosser i rør, men dette er upopulært både på Stortinget og i folket. Kjernekraft er, som kjent, tabu i Norge.

Det som da egentlig gjenstår er sol og vind. For Norge er det av naturlige grunner vind som har størst potensialet på kort sikt. Vi ser allerede hvordan selv en begrenset vindkraftutbygging skaper konflikter og gir negative konsekvenser for miljø og dyreliv. Følgelig vil politikerne flytte disse ut på havet, lengre unna strømbrukere, noe som dermed gjør dem mindre effektive.

Norge er velsignet med vannkraft som i normale år kan dekke det meste av våre behov. Problemet er i kalde perioder på vinteren. Da får vi knapphet og prisoppgang som følge av eksport og økt forbruk. Hovedutfordringen er å bygge ut ei strømforsyning som kan « ta unna toppene» når det er vinter. Selv uten eksport vil knapphet kunne oppstå i kalde og tørre perioder. For å løse dette problemet skal vi altså satse på vindkraft.

Kuldeperioder i Norge faller sammen med høytrykk i atmosfæren. Noe forenklet kan en si at lavtrykk gir mye vind og høytrykk gir lite vind. Man skal altså bøte på kraftmangel i kuldeperioder med et system som har dårligst produksjon når det er kaldt ! Alle skjønner at selv en million vindturbiner hjelper lite når det er vindstille. Det er nettopp dette Tyskland har opplevd den siste tida.

Vi bør stoppe en upålitelig vindkraftutbygging som forringer natur og kyst. Vi trenger en stabil reservekapasitet som ikke er avhengig av sol eller vind. Den kan finnes i form av naturgass eller som kjernekraft. Alternativt får en justere ambisjonene. Dersom Stortinget vedtar «grønne» løsninger som ikke kan levere, saboterer man det grønne skiftet.