Vindkraftindustri innebærer store og ødeleggende naturinngrep landet over. Dette er skader som ALDRI kan reverseres.

Skal slike store naturødeleggelser kunne godtas, må man ha veldig gode grunner, og det må være tvingende nødvendig.

Et slikt tilfelle er Vindkraftindustri IKKE.

Turbinlaboratoriet ved NTNU, Trondheim er et av verdens sterkeste kunnskapsmiljøer innen vannkraft. Her arbeider professor Ånund Killingtveit og professor Leif Lia, som begge driver forskning innen vannkraft og kraftproduksjon.

De vil gjerne legge frem sin forskning om vannkraft, men føler ikke at de når frem til beslutningstakerne, dvs politikerne, noe de syns er forunderlig. Isteden driver myndighetene med bevisst feilinformasjon om Vindkraft/vannkraft gjennom NVE, OED, Zero, NORWEA.

Hvorfor? Fordi Vindkraft er politikk, ikke kunnskapsbasert energiforvaltning.

De to professorene og forskerne ved NTNU sier at potensialet for oppgradering av vannkraft i Norge er stort, ca 15 - 20 TWh.

"Myndighetene sier 6 TWh, og det har de gjort og gjentatt helt siden 1983", sier Killingtveit. "Forstå det den som kan". Til sammenligning er potensialet for all vindkraft som er bygd her til lands innen 2021 på 10 TWh, langt fra potensialet på 15-20 TWh med vannkraft!

Lia mener at vannkraftpotensialet bør være det første som hentes ut når det trengs økning i el-produksjonen. "Vindkraft er helt unødvendig", sier han.

Dette sier altså professorer i vannkraft, våre ultra-eksperter på fagfeltet.

Folkehelse: Infralyd (=lyd som er der, men som man selv ikke registrerer), svisj-lyd fra rotorbladene og blinkende skarpe lys døgnet rundt, iskast om vinteren (sikkerhetssone på minst 400 m fra hver eneste turbin), forurensing av drikkevannet fra bl.a hydraulikk-olje (opp til 2.500 liter olje for hver turbin), noe som allerede har skjedd i Troms, og ødelagte rekreasjonsområder (psykisk helse) i folks nærområder.

Eiendomsverdi: Folk som har eiendom i områder som bygges ned av vindkraft får kraftig redusert verdien av sine eiendommer. Etterspørselen av eiendom i slike områder er meget svak, naturlig nok. Hvem vil bo i nærheten av et utbygd Vindkraftindustri-felt?

Fugle- og dyreliv: Vindkraftverk bygges i trekkrutene til trekkfugl (”trekkfuglenes E6”) langs kysten vår, og skadene på fuglelivet på kysten vår er allerede merkbar, også for hubro og havørn. Insekter er også skadelidende.

Økonomi: Myndighetene sier at Vindkraft er billig, men det stemmer rett og slett ikke! Vindkraft finansieres via Nettleie (Grønne sertifikater) som det er vi kunder som betaler, samt at staten velsigner Vindkraftindustrien med et kunstig lavt avgiftsnivå, og det betyr at staten gir fra seg penger som kunne ha vært brukt til andre gode formål i landet vårt.

Samtidig bygges strømkabler til Europa som fører til harmonisering av den strømprisen som vi som strømkunder må betale. Det betyr at myndighetenes nåværende energipolitikk ubønnhørlig fører til høyere strømpris, og at den konkurransefordelen som lav strømpris alltid har vært for Norge, både for privatkunder og bedrifter, er i ferd med å forvitre, noe som igjen fører til tap av norske arbeidsplasser. Dette er et faktum som man må ta innover seg.

Til alt overmål blir kommuner tilbudt milde gaver fra Vindkraftindustrien i form av ny gang- og sykkelsti, ny kai, nye uniformer til skolemusikken m.m. for at Vindkraft-selskapene skal få lov til å bygge Vindkraftverk i deres kommune. I virkeligheten er jo dette bare en videreslusing av penger som de har fått fra oss og fra staten Norge. Det er lureri, intet annet (de kaller det «avbøtende tiltak»).

Grønn energi? Vindkraftutbygging innebærer store naturinngrep, tilførselsveier opp til 20 m brede og P-plasser store som fotballbaner. Svært mange myrer blir rotet i og endevendt. Dette har vi selv sett og dokumentert. Og er det noe som er negativt for CO 2-regnskapet, så er det i alle fall dette! Hvor er alle klimaforskerne når alle sammen vet at det er dette som foregår under Vindkraft-etableringen?

Media: Det er også med forundring at man bivåner en total mangel på interesse fra mediebransjen for å finne ut hva Vindkraft i virkeligheten er, hvor pengene kommer fra, hvor mye Vindkraftbransjen og dens direktører tjener, hvor (u)fornuftig utbygging av Vindkraft er, hva slags fordeler og ulemper utbygging av Vindkraft innebærer, hva slags alternativer man har. I tillegg opplever man at mange medier til alt overmål promoterer Vindkraft-industri.

Sist lørdag kom jeg i snakk med en helikopterpilot som flyr inn utstyr til Vindkraftanleggene, og han er rystet over naturødeleggelsene som Vindkraft påfører landet vårt rundt omkring. Spesielt var han forferdet over hvordan Øyfjellet ved Mosjøen var totalt ødelagt.

”Hvis folk med egne øyne bare hadde sett hvordan det ser ut etter Vindkraft-selskapene, så hadde man tatt totalt avstand fra det som foregår”, sa han.

Og det som er veldig spesielt å tenke på, er at all den kraften som Vindkraft er ment å skulle skaffe til veie, isteden kan produseres av oppgradert vannkraft. Ja, norsk vannkraft kan til og med produsere enda mer grønn og stabil kraft enn den totale Vindkraft noen gang vil gjøre.

Det må jo være en god nyhet.

I tillegg er vannkraft stabil, noe Vindkraft ikke er. Alle samfunn trenger stabil kraft for å fungere, derfor kullkraft og atomkraft i andre land. Norge har vannkraft.

Ja til Natur, nei til Vindkraft!