Gå til sidens hovedinnhold

Vindkraft er ikke bærekraftig

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

– Vindkraft er et energisluk, skriver den anerkjente energianalytikeren Gail Tverberg. Det betyr at det brukes mer energi til frambringelse av råvarer, produksjon av utstyret, transport, etablering og vedlikehold av anleggene enn vindturbinene produserer i sin levetid.

Havvind innebærer større ressursbruk. Særlig på dypt vann. Enorme fortøyningsanlegg er ett eksempel. Transport av kraft over store havdyp er svært problematisk og medfører opptil 30 % tap av energien.

Jeg har også sett at det finnes forskning som er bestilt og betalt av aktørene som viser at industrien er bærekraftig. Det synes å være lite troverdig.

Bygging av vindkraft i Norge betyr rasering av verdifull natur. Ikoniske naturområder går tapt for all framtid. Haramsøya i Ålesund, Øyfjellet i Vefsen og Stadlandet må allerede regnes som tapt. Videre må vi regne med at Træna-øyene og havområdet utafor vil bli rasert. Slik vil kystens perler bli ødelagt bit for bit. Det planlegges store utbygginger i området rundt vårt nasjonalfjell Stetind, og etter hvert vil det ikke være en plett i Norge hvor du ikke vil se og høre larmen fra vindkraft industrien.

I Norge produserer vindkraftindustrien i ca. 27 % av tiden. Enkelte år noe mindre og andre år noe mer. Det er mer avhengig av vær og vind enn av teknologien. Det produseres ikke strøm når det er vindstille og heller ikke når vinden er for kraftig. Korridoren er ganske smal.

Vingene på en stor vindturbin veier 30 tonn hver og oppover ettersom størrelsen øker. På en vindturbin med tre vinger blir det 90 tonn plastmaterialer som ikke kan gjenbrukes. Slitasje medfører at de avgir noe mikroplast til naturen men det blir ikke ansett å være skadelig. Vingene må byttes ut med ulike intervaller på grunn av slitasjen. Det er allerede et stort avfallsproblem enkelte steder i Europa.

Økonomisk er vindkraft en katastrofe. Den er bare mulig med kraftig subsidiering. Vi som er vanlige strømkunder må betale for festen med avgifter til staten og Enova i nettleien. Vindkraftprosjektet Hyvind Tampen har fått tildelt 2,3 milliarder av penger fra nettleien, og det vil nok kreves mer tung subsidiering ved bygging og drift. Mye av vindkraft industrien eies av kyniske utenlandske investorer som bare vil melke ut norske subsidier og føre pengene til skatteparadiser.

En fordel man kan se er at turbinene ikke bygges i Norge og at transporten til Norge foretas av internasjonal skipsfart. Da belaster det ikke Norges klimaregnskap fordi Norge ikke har ansvar for utslipp i andre land. Men summa summarum bidrar nok vindkraftindustrien negativt til klimaproblemet, etter min mening.

Kommentarer til denne saken