Overskriften reflekterer noe av det som nå skjer i FN systemet. Saken jeg her sikter meg inn mot er avgjørelsen og avstemmingen som valgte Iran til å lede et utvalg for kvinners rettigheter.

Det blir som om IS skulle vinne fredsprisen eller om man setter en pyroman inn som brannsjef. Det er rett og slett som å forsøke slokke en brann med bensin eller nafta.

Ifølge Human Rights Watch er landet rangert som et av de verste landene for kvinner. De møter tung diskriminering fra myndighetene i saker om ekteskap, skilsmisse og barnefordeling. I tillegg blir kvinner dømt til døden og steinet for brudd på det religiøse teokratiets strenge regler. Landet har også fått utbredt kritikk for dets behandling av homofile og personer som har forlatt Islam.

Ifølge Amnesty International er strafferammen for å protestere mot hijabpåbudet i Iran på inntil 10 år.

Så er spørsmålet: hva stemte Norge her? Er dette prisen vi betaler for å få en viktig posisjon i FN systemet? I så fall skulle vi overhodet ikke vært der.

En av pådriverne for at Iran skulle lede dette utvalget er visepresident i USA Kamala Harris, dette ifølge Jerusalem Post.

Å velge Den islamske republikken Iran for å beskytte kvinners rettigheter er som å gjøre en brannstifter til byens brannsjef,» sa Hillel Neuer, administrerende direktør for UN Watch. «Det er absurd – og moralsk forkastelig.» Hillel C. Neuer er en canadiskfødt internasjonal advokat, skribent og eksekutivdirektør for UN Watch, en menneskerettighetsorganisasjon og FNs vakthundgruppe med base i Genève.

Hvis FN skal ha noe som helst troverdighet og betydning, så kan de ikke drive på slik.

Hvis det viser seg at Norge også stemte for dette, da har vi ikke mye å gjøre i FN og slett ikke noe å være stolt over