Vil utsette veiprosjekt på fylkesvei 17

I juni 2019 vedtok fylkesrådet å bruke en milliard på fylkesveisatsing. Summen er redusert, og det betyr utsettelser.