Vil omregulere boligfelt

Hamarøy kommune vil bedre tilgangen på boligtomter på Drag.