Det skjer i forbindelse med at Statens vegvesen i samarbeid med kommunene Hamarøy og Tysfjord skal starte arbeidet med detaljregulering av prosjektet.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ombygging av E6 Ulvsvågskaret. Den mest aktuelle løsningen er tunnel gjennom skaret.

Les også: Vil eliminere flaskehals

Alle innspillene er oversendt Hamarøy kommune til orientering og en eventuell foreløpig vurdering.

– Vi har påbegynt merknadsbehandlingen, som ferdigstilles i god tid med sikte på behandling i kommunestyret i Hamarøy 31. oktober, opplyser planlegger Anne Knutsen i Statens vegvesen i henvendelsen.