Vil legge ned og slå sammen flere brannstasjoner

Salten Brann IKS har lagt fram forslag til ny brannordning for Hamarøy kommune.