Høringsfristen for søknaden er 9. mai.

I søknaden søker de om tillatelse til å mottak og sortering av farlig avfall og mellomlagring av inntil 300 tonn med farlig avfall.

1.700 tonn

De søker også om lov til å behandle 1.700 tonn med kreosot- og trykkimpregnert trevirke i året.

De påpeker at til nå har de drevet virksomheten gjennom tillatelsen til Iris Salten på avfallsplassen i Vikan i Bodø.

- Vi søker nå om økte rammer for lagring og behandling av avfall på samme sted, skriver de.

Iris Salten og Iris Produksjon har i dag også tillatelse til å motta ordinært og farlig avfall, deponi, kompostering og mottak og behandling av kasserte kjøretøy og fritidsbåter.

Farlig avfall?

Ifølge avfallsforskriften er dette farlig avfall:

– Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Vanlige eksempler er oljeforurenset avfall, rengjøringsmidler, gasser, avfall med tungmetaller og kreosot- og trykkimpregnert trevirke.

Behandling av farlig avfall trenger også egen tillatelse. Her er det Miljødirektoratet som er forurensningsmyndighet. Fylkesmannen i Nordland har fått delegert denne myndigheten fra Miljødirektoratet