Tilleggsutdanningen vil kvalifisere til å jobbe som sykepleiere i Norge.

- Et slikt tilbud vil bidra til å løse sykepleiemangelen. Det vil også være viktig for å nå målene i fylkets kompetansestrategi om å ta i bruk kunnskapene til innvandrere på en bedre måte, sier Roar Jensen i Nordland fylkeskommune.

Han leder arbeidet med Nordlands kompetansestrategi, og har vært helt sentral i arbeidet med å få på plass tilleggsutdanningen.

Nordland fylkeskommune og de regionale kompetansekontorene (RKK) har over tid jobbet for å kartlegge behov og finne noen som kunne levere et tilbud til denne viktige målgruppen: personer i helsevesenet i Nordland som har sykepleierutdanning fra hjemlandet, men som ikke kan jobbe som sykepleiere fordi utdanningen ikke er godkjent i Norge. Statistikk viser at det er behov for rundt 475 nye sykepleiere årlig i Nordland.

OsloMet har hatt et slikt tilbud siden 2017. De har samarbeidet med fylkeskommunen om det desentraliserte opplegget.

– Undervisningen skal gå over tre semestre og vil til sammen gi 60 studiepoeng. Studentene skal gjennom tema som norsk lovverk, etikk og kunnskapsbasert praksis, før de avslutningsvis skriver en bacheloroppgave. I løpet av studiet vil de også ha to praksisperioder på helseinstitusjoner. Vi krever at deltakerne har gode språkkunnskaper som det jo er gitt mulighet til å erverve seg gjennom Nettskolen i Nordland, sier studieleder Judith Schröder ved OsloMet.

Fristen for å søke er allerede 1. oktober.