Tromskomiteen for jernbane har arbeidet for Nord-Norge-banen siden 1977. Vi har hatt grunn til å regne Kristelig Folkeparti (KrF) som en god støtte. I den store stortingsdebatten om Nord-Norge-banen i 1994 var KrF et av partiene som gikk inn for Nord-Norge-banen. For drøyt ti år siden, nærmere bestemt 8. oktober 2010, hadde vi i Tromskomiteen et møte med Knut Arild Hareide om saken. Hareide var den gang leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Han var på den tiden i opposisjon til den rødgrønne regjeringen og kunne selvsagt ikke love noen ting, men Hareide kom med så positive uttalelser at vi fortsatt regnet han som en støttespiller.

Nå er Knut Arild Hareide samferdselsminister og har nettopp lagt fram forslag til ny Nasjonal Tranportplan (NTP) for perioden 2022–2033. I AN 22. mars skryter KrFs førstekandidater i Nord-Norge, Ingelin Noresjø og Truls Olufsen-Mehus, av NTP-en. Men skuffelsen er naturlig nok stor hos oss siden NTP-en ikke går inn for Nord-Norge-banen. Sett i sammenheng med regjeringens utredningsprosess, der Nord-Norge-banen nå bare er en liten bisak i en altomfattende utredning som vil ta lang tid, må vi ha grunn til å spørre: Kan vi fortsatt regne KrF med som en støttespiller i arbeidet for Nord-Norge-banen? Hvordan vil KrFs førstekandidater i Nord-Norge i så fall arbeide videre for Nord-Norge-banen?