Vil ikke prioritere ulykkesstrekning på E6: – Helt uakseptabelt

Statens vegvesen prioriterer E6 i Sørfold, men ikke E6 Ulvsvågskaret i Hamarøy i forslaget til Nasjonal Transportplan for perioden 2022–2027.