Gå til sidens hovedinnhold

Vil ikke lytte til bedriftenes behov

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har vært en kamp i alle år for å beholde tilbudsstrukturen ved Saltdal videregående skole. Denne gangen handler om å ikke igangsette to klasser i VG2 industriteknologi for skoleåret 2021/2022. Det er nok søkere til å igangsette 2 klasser og elevene har et sterkt ønske om å fortsette utdanningsløpet ved Saltdal videregående skole. Næringslivet har et sterkt behov for rekruttering, og stiller seg naturlig nok svært uforstående til den administrative avgjørelsen i Nordland fylkeskommune.

Når det er 26 søkere på dette utdanningsløpet, og elevene har et sterkt ønske om å fortsette ved skolen, samtidig som næringslivet er fortvilet og har et stort behov for lærlinger, hva er da bedre enn å sørge for at dette behovet blir dekket på mest fornuftig måte. Det ender nå opp med at elevene må flytte på hybel i Bodø eller på Mo i Rana. Trolig følger dette til at de må velge annet utdanningsløp, stikk i strid med elevenes og næringslivets behov og ønsker. Internasjonale viktive bedrifter i Salten som Nexans, Elkem og flere andre kommer til å bli skadelidende.

Vi snakker om framtiden for våre ungdommer, og framtiden for vårt svært viktige næringsliv. Vi snakker om utviklinga og mulighetene i distriktene. Vi ser hvilken vei det går, ungdommer flytter ut og vi blir færre og færre innbyggere. Skal vi lykkes i Salten og Nordland må vi satse på ungdommen og ta vare på det svært viktige næringslivet vi har i indre Salten. Ja, det koster noen kroner, men vi må investere i framtiden, og det er i høyeste grad det svært viktige næringslivet, men ikke minst våre dyktige ungdommer som skaper framtiden i Salten.

Aldri før har vel næringslivet vært tydeligere, og det er derfor skremmende at ikke regionale myndigheter nå lytter og tar disse singnalene til etterretning. Nexans på Rognan er nå i ferd med å bygge ut fabrikken, og bare det er ganske så inponerende. Hvordan skal vi da forklare at det ikke lykkes med tilstekkelig rekruttering i en så viktig bedrift, ikke bare i Salten, men i hele Nordland. Vi har som politisk ledelse hatt mange runder med våre politikkere på fylket, men ennå ikke lykkes. Dette plager oss, for vi har vært tapere gjennom mange år og mange linjer er blitt borte fra Saltdal videregående skole. Det er noe grunnleggende feil med videregående utdanning når vi ikke greier å se opp og fram for å rigge oss for framtiden.

Det vi nå ser er rett og slett en tragisk ansvarsfraskrivelse fra regionale myndigheter, det tas ikke hensyn til næringslivets behov og det er svært alvorlig. Nordland fylkeskommune; hvorfor spør dere ikke hvilket behov våre bedrifter har? Det er nok antall søkere. Næringslivet har behov for rekruttering, og de greier å skaffe tilstrekkelig med læreplasser. Skolen leverer svært gode resultater, og vi kan ikke sitte stille i båten og se på at distriktene utarmes. Dette er ikke en bønn. Dette er et krav.

Kommentarer til denne saken