Vil ikke akseptere kuttet: – Berører folk som i verste fall må flytte