Da kom Nordland Unge Høyre med forslag om å etablere et alternativ om utveksling til utlandet for yrkesfagelever.

– Vi tror flere ungdommer vil velge yrkesfag hvis de får muligheten til å ta studieutveksling i utlandet. Det kan være nyttig for noen som tar fagbrev til å bli flymekaniker å få en utveksling hos en bedrift i Tyskland for eksempel, sier leder Maria Strand Munkhaug.

Hun tror flere vil ønske å ta yrkesfag når muligheten for et utenlandsopphold også ligger i utdanningsløpet.

– Eleven kan på denne måten få nye opplevelser og nyttige faglige utvekslinger fra fagfolk andre steder i verden.

Munkhaug fikk støtte fra stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim.

– Det er en fenomenal privat jobbskaping i Nordland nå, hvor det etableres tusenvis av jobber innen produksjon av batterier og grønt hydrogen. Utdanningsmulighetene innen tekniske fag står ikke i stil til dette. Vi trenger et langt bedre utdanningstilbud for å omgjøre denne positive utviklingen til reell befolkningsvekst. Vi må utdanne våre ungdommer og i tillegg tiltrekke oss folk fra resten av landet og verden som vil sikte seg inn på det gode jobbmarkedet hos oss.