Høyesteretts ankeutvalg uttaler i en avgjørelse at det er uheldig at Hålogaland lagmannsrett ikke har fast rettssted i Finnmark, skriver Domstoladministrasjonen i en pressemelding.

Ankeutvalget uttaler også at det er problematisk at meddommere fra Finnmark langt på vei utelukkes fordi lagmannsretten ikke har fast rettssted eller egnede lokaler der.

Domstoladministrasjonen foreslår å legge rettsstedet til Alta.

Styret i Domstoladministrasjonen tar sikte på å behandle plassering av rettssted for Hålogaland lagmannsrett i Finnmark på sitt neste møte i juni.