Vil ha gratisparkering og fjerning av eiendomsskatten

Som et tiltak for å lette situasjonen for næringslivet i Nord-Norge, har Bodø sentrumsforum sammen med Bodø Næringsforum og BRUS (Bodøregionens utviklingsselskap) tatt initiativ til å komme med en rekke forslag.