I dag har vektere lov til holde igjen passasjerer dersom de har følge av en ansatt ved transportselskapet. Nå foreslår regjeringen en endring av praksisen.

– I dag kan innleide vektere holde igjen passasjerer som ikke har gyldig billett kun dersom de har følge av en ansatt i transportselskapet. Nå ønsker vi at innleide vektere skal få den samme retten til å holde igjen passasjerer som de ansatte, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Tall fra transportselskapene tyder på at flere velger å gå ifra boten sin fordi de vet at vekterne ikke stopper en.

– Derfor er det naturlig med et forslag om lovendring. Vi kommer ikke unna det å ta kollektivtransport koster penger, og alle må gjøre opp for seg. Det er uansett stort sett bare innleide vektere som gjennomfører billettkontroller i dag. Transportselskapene er avhengige av dem, sier samferdselsministeren.

Retten til å holde igjen passasjerene som ikke har gyldig billett ble innført i 2003. En høyesterettsdom fra 2020 tydeliggjorde at innleide billettkontrollører ikke har selvstendig rett til å holde igjen, det har kun transportselskapets egne ansatte. I lovforslaget er det samtidig lagt til grunn at vektere kun skal holde igjen passasjerer dersom politiet er på vei.

– Jeg må samtidig understreke at vektere har strenge krav til kontroll og obligatorisk utdanning. De er godt rusta for slike jobber, sier Nygård.

Lovforslaget har høringsfrist 21. oktober. Samferdselsdepartementet skal deretter se på eventuelle innspill, før en eventuell lovendring kommer til Stortinget.

(©NTB)