Fylkestingskollega Svein Møllersen utfordrer oss i Miljøpartiet De Grønne på investeringsdelen av budsjettforslaget vårt for fylkeskommunen.

Gang- og sykkelvei over Gøya har vært etterspurt fra lokalbefolkninga i en årrekke. Prosjektet har vært høyt prioritert fra De Grønne. Blant annet har lokallaget vårt i Bodø fått med seg fylkesårsmøtet på at dette skal prioriteres.

Det er kommunedelsutvalget i Saltstraumen som har lagt til grunn en kostnad på 35 millioner for strekninga Godøystraumen-Saltstraumen, med utgangspunkt i sammenlignbare prosjekter andre steder i fylket. Hvor Møllersen har sine 100 millioner fra, vet jeg ikke. Meg bekjent har heller ikke fylkesråden fra Senterpartiet så langt delt informasjon om dette med fylkestinget.

Det mest interessante er likevel ikke beløpene, men viljen til å fullfansiere prosjektet. Vi merker oss at Senterpartiet ikke har prioritert å fullføre gang- og sykkelveien i posisjonens vedtatte økonomiplan. Etter 2023 ligger det ikke inne midler til prosjektet.

Når det gjelder lærerskoletomta i Rønvik, har flere partier, over flere år, budsjettert med salg av eiendommen i sine budsjetter. For oss i De Grønne er det en naturlig konsekvens av at fylkesrådet har skrinlagt planene om en tredje videregående skole i Bodø. 100 millioner i salgsinntekt er et moderat anslag – selvfølgelig litt avhengig av hva slags formål eiendommen kan brukes til.

Heller ikke her vet fylkestinget nøyaktig hva fylkesrådet har tenkt. Men det er ikke sannsynlig at tomta skal bli stående ubrukt. Det er heller ikke fornuftig pengebruk i lys av behovene der ute – for eksempel knyttet til trafikksikkerhet og framkommelighet i distriktene.