Vil flytte kirurgi til Bodø

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae, foreslår å flytte all planlagt tarmkreftkirurgi ved Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset i Bodø.