Vil etablere «kiss and ride» i løpet av sommeren

Nå skal det blir enklere og mer trafikksikkert for foreldrene å slippe av skolebarna.