Fysisk aktivitet er en av de beste medisiner for en bedre helse. Det er faktisk ikke så mye som skal til, men det er deg selv det kommer an på. Mange tenker at det å trene er tidkrevende og sliter med å komme i gang, men det kan gjøres veldig enkelt. Små endringer i hverdagen kan gjøre en stor forskjell for din helse.

Vi ser at under pandemien er vi, den norske befolkningen blitt latere, tykkere og dårligere trent. Slik kan vi ikke fortsette. Skal vi klare å endre dette må den enkelte selv ta tak – så løft på rumpa!

Ifølge norske helsemyndigheter er det vanskelig å finne noe annet enkelttiltak som gir like mye god helse for innsatsen som det å være i fysisk aktivitet. Det er ikke så mye som skal til for å få en helsegevinst.

Hvorfor er det så mange som lar det være når fysisk aktivitet beviselig har så mange positive effekter? Tidsklemma, manglende motivasjon, stress og lite overskudd er gjengangere når det kommer til unnskyldninger og forklaringer. Motivasjonen må være å få bedre helse, leve lengre og være aktiv med familie og venner. Så var det dette med stress. Trening er med på å minske stresset og gjøre deg bedre rustet til å håndtere det. Har du kjent at du har lite overskudd i hverdagen? Du gjetter riktig, økt aktivitet gir deg mer overskudd og også bedre søvnkvalitet. Fysisk aktivitet er altså rene skjære kinderegget – med dobbelt innhold!

Helsedirektoratet sier i sine oppdaterte råd om fysisk aktivitet (mai 2022) at 20 minutter pr. dag er nok. Det er noe alle voksne bør prioritere, uansett alder og forutsetninger, mener de – og vi er ikke uenige i det. Det er så lite av din våkne tid at det bør alle kunne få til. Det handler om hvordan vi prioriterer tiden vår.

Ifølge helsedirektør Bjørn Guldvog så er det vist at all fysisk aktivitet, også med lav intensitet og kort varighet teller og er viktig for helsen. Og Helsedirektoratet viser til at fysisk aktivitet har en umiddelbar positiv effekt på hjernen, som blant annet fører til økt oppmerksomhet, positiv effekt på følelsesregulering og bedret minne.

Studier har og vist at fysisk aktivitet kan reduserer angst, depresjon og bidra til bedre søvnkvalitet. Og ikke nok med det, det bidrar også til styrket benmasse, redusert kroppsfett og har en positiv innvirkning for hjerte- og karsykdommer så vel som flere typer kreft. Samlet kan fysisk aktivitet være med å forebygge og behandle over 30 ulike tilstander og lidelser ifølge Helse-Norge.

I Bedriftsidretten lever vi etter vår visjon; et sprekere Norge. Vi legger til rette for aktivitet gjennom en rekke lavterskeltilbud. Hovedmålgruppen vår er voksne, men selvsagt er barn og ungdom velkommen til å delta der det er mulig. For vi ønsker å være en bidragsyter til bedre folkehelse.

Både i Nordland og ellers i landet har vi opplevd en nedgang i antall deltakere i våre aktiviteter sammenlignet med tidligere, og spesielt etter koronaårene. Det er nok mange årsaker til hvorfor denne nedgangen kommer, men en ting er sikkert: Det er den enkeltes ansvar å ta tak i hvordan man prioriterer hverdagen sin. Det er altså ikke så nøye hva du gjør, men at du gjør noe for å være i bevegelse og fysisk aktivitet.

Den enkelte har selvsagt ansvar selv for sin fysiske og psykiske helse, men kanskje skal bedrifter og arbeidsplasser ha mer fokus og legge mer til rette for at ansatte kan drive med fysisk aktivitet. Gjør man dette vil det ikke bare bidra til «sunnere» medarbeidere men det kan også være en positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.

Vi må tenke enkelt og så må hver og en av oss finne ut hva som funker best i hverdagen. For noen er det å gå en tur i nærmiljøet mens for andre er det fotball med venner eller annen organisert aktivitet. Det viktigste er uansett å finne aktivitetstilbud man trives med og som man klarer å gjennomføre.

Den tiden man investerer i fysisk helse nå, får man igjen mange ganger. Fysisk aktivitet er verdens beste medisin og en kilde til glede, livsutfoldelse og positive mestringsopplevelser. Prøv selv. Det er aldri for sent å begynne.

Jeg vil leve lengre – vil du?