– Bodø er enda ett skritt nærmere å få et mer fremtidsrettet campus hvor helse, klima og havnæringen skal spille en mer sentral rolle, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i ei pressemelding.

Bakgrunnen for prosjektet er at dagens lokaler hverken er store nok, eller tilpasset dagens krav til funksjonalitet og standard for å kunne drive undervisning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Blant annet har det vært vanskelig å innfri HMS-krav ved laboratorier og å øke opptakskapasiteten for sykepleierutdanningen.

– Blått Bygg vil være en viktig forutsetning for at Nord universitet skal kunne styrke den maritime og helsevitenskapelige kompetansen i regionen. Jeg vet at dette bygget har vært og vil være en viktig sak for Bodø, og jeg har blitt kontaktet av næringslivet og flere bodøpolitikere om framdriften, sier Nybø.

Nybø fremhever at prosjektet skal styrke det faglige satsingsområdet marin økologi, genomikk og havbruk, som er i tråd med regjeringens føringer i revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning og med regjeringens havstrategi.

8000 kvadrat nybygg

Prosjektet sørger både for bedre utnyttelse av eksisterende bygg og vil gi helt nødvendige løsninger for å fremme høy kvalitet i forskning og utdanning ved Nord universitet, skriver Kunnskapsdepartementet.

Totalt vil det være 8.000 kvadratmeter nybygg - som tilsvarer en drøly fotballbane - og 1.680 kvadratmeter ombygging og rehabilitering.

Kostnaden til og med ferdig forprosjekt er beregnet til 33 millioner kroner, hvorav 30 millioner kroner finansieres over Statsbyggs grunnbevilgning og 3 millioner kroner av Nord universitet.

Styringsrammen for hele prosjektet er anslått til 629 millioner kroner.

Spydspisser

Nybygget skal bygges som passivhus og skal oppnå minst 35 prosent reduksjon i klimagassutslipp sammenlignet med standard byggepraksis. Miljøambisjonene er i tråd med Statsbyggs miljøstrategi og Kunnskapsdepartementets ambisjon om å redusere sektorens klimagassutslipp.

Nybø har satt som mål at universiteter og høyskoler skal bli landets grønneste sektor. Derfor har hun tatt initiativ til en konkurranse mellom universitetene og høyskolene.

Deltakerne får grønt, gult eller rødt lys etter hvor mye de har klart å redusere flyreiser, energibruk og innkjøp av varer og tjenester.

– Universitetene og høyskolene må være spydspisser i arbeidet for å nå klimamålene. Ingen andre kjenner konsekvensene av klima- og miljøendringene bedre. Vi må vise at vi kan leve som vi lærer, sier Nybø.